KRUS przypomina. To ważna informacja dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-05-2021,18:35 Aktualizacja: 25-05-2021,18:47
A A A

Zbliża się termin na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

O tym ważnym obowiązku przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla gospodarzy i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy jej prowadzeniu.

KRUS, pandemia koronawirusa, Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS, Jedlec, Szkalrska Poręba

Masz problemy po koronawirusie? KRUS organizuje rehabilitację

Nowy profil rehabilitacji leczniczej - dla osób po przebytej chorobie COVID-19 - uruchamia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.   Specjalistyczny profil poprawy zdrowia będzie organizowany w dwóch Centrach...

"Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej" - wskazuje Kasa.

Jak podkreśla, za 2020 r. wysokość wspomnianej rocznej kwoty granicznej wynosi 3540 zł. Jej przekroczenie za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej do 31 maja będzie mieć poważne konsekwencje.

"Będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie" - zaznacza KRUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"