Nawet 1000 złotych dotacji na hektar. Rząd pomoże rolnikom

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-08-2019,8:10 Aktualizacja: 28-08-2019,8:14
A A A

Rząd pomoże rolnikom, którzy ponieśli szkody w uprawach z powodu suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rolnicy, których straty przekraczają 70 proc., otrzymają 1000 zł na hektar.

Centrum Informacyjne Rządu wyjaśnia, że uchwała Rady Ministrów dotycząca łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych na walkę z suszą zostanie przyjęta przez rząd w najbliższych dniach, po przekazaniu bardziej szczegółowych informacji od wojewodów w zakresie szacunkowych strat w gminach.

susza rolnicza, straty w uprawach z powodu suszy, szacowanie strat, niedobory wody, pomoc dla rolników

W sprawie suszy Polska powinna liczyć na siebie

Z powodu suszy straty ponosi ok. 175 tys. gospodarstw, niedobór wody jest notowany na powierzchni ok. 2,5 mln hektarów - mówi Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Komisje szacujące straty pracują w 1586 gminach. Szef...

"Dotacje dla rolników będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody objęły co najmniej 30 proc. uprawy. Rolnicy, którzy ponieśli największe straty (ponad 70 proc.) otrzymają 1000 zł na hektar" - czytamy. Założono, że pomocą zostanie objętych 2 855 tys. ha powierzchni użytków rolnych.

Dodano, że wypłata pierwszych środków rozpocznie się we wrześniu. Wsparcie ma być iloczynem powierzchni uprawy, w której powstały szkody, oraz stawki pomocy. Wysokość stawki określi minister rolnictwa w obwieszczeniu.

"Przewidziano możliwość zróżnicowania stawki pomocy od wysokości szkód w danej uprawie lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt (z gatunku bydło, owce, kozy lub konie) na powierzchnię wieloletnich użytków zielonych w gospodarstwie rolnym" - napisano w komunikacie.

CIR podało, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach rybackich.

susza rolnicza, straty w uprawach z powodu suszy, szacowanie strat, pomoc dla rolników, górny śląsk, Alina Kucharzewska

Susza dotknęła tysiące producentów. Region liczy straty

Ponad 40 tys. hektarów upraw zostało dotkniętych suszą w woj. śląskim - wynika ze wstępnych danych urzędu wojewódzkiego w Katowicach. Straty przekraczają 20 mln zł. Jak poinformowała Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego...

Z kolei prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - na wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź - będzie m.in. udzielał pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty.

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie stosował m.in. odroczenia w płatnościach dotyczących umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody.

CIR wskazało, że według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski i dotyczy wszystkich upraw objętych monitoringiem - np. rzepaku i rzepiku (31,57 proc. powierzchni upraw), zbóż jarych (47,47 proc.), roślin strączkowych (56,53 proc.), krzewów owocowych (61,80 proc.).

Ponadto, w 2019 r. wystąpiły - głównie w uprawach sadowniczych - szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi, a następnie, na południu kraju – powodzie. Jednocześnie w całej Polsce odnotowano gwałtowne zjawiska atmosferyczne, takie jak grad, deszcz nawalny czy huragan.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement