Na jakie dopłaty można liczyć? Zobacz wyliczenia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-12-2022,12:25 Aktualizacja: 08-12-2022,12:31
A A A

Od aktywności i pomysłowości rolnika będzie zależał poziom przyszłych dopłat, które finalnie otrzyma – to zasadniczy wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej (WIR) z przeprowadzonych przez jej specjalistów wyliczeń.

W ocenie Izby, gospodarstwa z produkcją zwierzęcą mogą liczyć na znacząco wyższe dopłaty, wynikające z różnych ekoschematów, nie tylko dobrostanu zwierząt. Natomiast mniejsze gospodarstwa, z wyłącznie produkcją roślinną, będą miały trudności w uzbieraniu kwoty przybliżonej do tego, jaką otrzymują obecnie.

zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich, PROW, ARiMR, wsparcie dla rolnictwa

Zaliczki dopłat 2022 na konta rolników. Czas na płatności końcowe

Do końca listopada na konta rolników trafiło ponad 12,92 mld zł w postaci zaliczek płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok. 1 grudnia ARiMR rozpoczęła przekazywanie pozostałych środków w ramach tegorocznej kampanii...
Skąd takie wnioski? Jak podkreśla wielkopolski samorząd rolniczy, znamy już podstawowe założenia dopłat, o jakie rolnicy będą wnioskowali w przyszłym roku. Zasadnicza różnica z tym, co jest obecnie, polega na tym, że w ramach KPS przewidziano 30 proc. tych dopłat w uzależnieniu od skorzystania przez rolnika z jednego lub kilku ekoschematów. WIR przygotowało na tej podstawie arkusz kalkulacyjny, w którym można oszacować wysokość dopłat w zależności od wybrania danego ekoschematu lub ekoschematów (jest dostępny tutaj).

Przy pomocy tego arkusza Izba przekazała teraz przykładowe wyliczenie wskazujące na co rolnicy mogą liczyć i jakie decyzje powinni podejmować. Wygląda to tak:

Wariant podstawowy:

Załóżmy, że nasze gospodarstwo liczy 50 ha gruntów ornych oraz 10 ha trwałych użytków zielonych. W wariancie podstawowym nie ma produkcji zwierzęcej i rolnik nie chce skorzystać z żadnego schematu i nie jest młodym rolnikiem. Nie prowadzi też żadnego, wspieranego kierunku produkcji roślinnej. Suma płatności dla tego rolnika wyniesie około 39 381 zł, czyli 656 zł na hektar. Jeśli właścicielem tego gospodarstwa jest młody rolnik, to przez 5 lat będzie, w tym wariancie, otrzymywał 57 001 zł, co daje 950 zł/ha.

Wariant z planem nawożenia:

Najprostszy ekoschemat to plan nawożenia w wersji z wapnowaniem lub bez. Jeśli próbki glebowe, które w tym wariancie są wymagane, wykażą, że wapnowanie jest potrzebne to, co 4 lata można będzie wnioskować o wariant rozszerzony, a co roku o wariant podstawowy. Jeśli tak założymy, to suma dopłat rolnika (nie jest młodym rolnikiem) rośnie do kwoty 48 381 zł.

Wariant z planem nawożenia, wymieszaniem słomy z glebą oraz zróżnicowaną strukturą upraw i międzyplonami:

Te schematy można z sobą łączyć na jednej działce. Oczywiście, nie na wszystkich działkach będziemy mieli słomę ze względu na skorzystanie z ekoschematu zróżnicowana struktura upraw. Jeśli taki wniosek złożymy, to płatności rosną nam do kwoty 58 381 zł.

Wariant z produkcją zwierzęcą i burakami cukrowymi:

Załóżmy teraz, że rolnik posiada buraki cukrowe – 5 ha oraz bydło opasowe w liczbie 20 sztuk. A zatem w płatnościach dochodzą mu: - płatność związana z produkcją bydła opasowego oraz buraków, ekoschemat wymieszanie obornika z glebą, ekoschemat trwałe użytki zielone z ekstensywną obsadą oraz płatności dobrostanowe, pod warunkiem, że bydło nie jest na uwięzi oraz dodatkowo korzysta z pastwiska i jest utrzymywane na głębokiej ściółce. Dodatkowo możemy również założyć ekoschemat uproszczona uprawa dla buraków cukrowych. Suma dopłat wynosi teraz 95 668 zł czyli 1594 zł/ha.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej