Zaliczki dopłat 2022 na konta rolników. Czas na płatności końcowe

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
04-12-2022,8:00 Aktualizacja: 03-12-2022,19:21
A A A

Do końca listopada na konta rolników trafiło ponad 12,92 mld zł w postaci zaliczek płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok. 1 grudnia ARiMR rozpoczęła przekazywanie pozostałych środków w ramach tegorocznej kampanii dopłat.

Od 17 października do 30 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłacała gospodarzom zaliczki z tytułu dopłat za 2022 rok.

definicja aktywnego rolnika, Krzysztof Ciecióra, Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027

Rolnik aktywny, to rolnik z dopłatami. Wiceminister zapewnia, że tak jest

Definicja rolnika aktywnego zawodowo, zawarta w Planie Strategicznym WPR, realizuje cele wskazane przez unijnego ustawodawcę, a całość przepisów dotyczących płatności bezpośrednich została zaprojektowana tak, aby wsparcie nie przysługiwało...

Ponad 10,781 mld zł trafiło w ramach płatności bezpośrednich do nieco ponad 1,2 mln rolników, natomiast ponad 2,143 mld zł to kwota, która w postaci płatności obszarowych z PROW została przelana na konta ponad 847 tys. beneficjentów. 1 grudnia Agencja rozpoczęła realizację płatności końcowych. Na ich wypłatę ma czas do końca czerwca 2023 r.

W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Oczekujący na wypłatę środków powinni upewnić się, że biura powiatowe ARiMR mają właściwe dane dotyczące numerów kont bankowych. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, pieniędzy nie uda się skutecznie przekazać.

Zaliczki były wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg wynika z przepisów UE).

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a jeśli chodzi o płatności obszarowe z PROW 85 proc. należnych dopłat.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej