Minister przygotował 20 rozporządzeń. 15 marca ruszy nabór wniosków

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-03-2023,11:00 Aktualizacja: 08-03-2023,11:04
A A A

Trwa kampania informacyjna dotycząca Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 202-2027. Odbywają się szkolenia, a od 15 marca rozpocznie się nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie - poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa.

Tematem obrad podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej była informacja szefa resortu rolnictwa na temat wdrażania unijnej polityki rolnej w Polsce.

Jan Krzysztof Ardanowski, Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, dopłaty bezpośrednie, Wspólna Polityka Rolna

Ardanowski: bez fachowego wsparcia rolnicy sobie nie poradzą

Zmiany w nowej wspólnej polityce rolnej są tak duże, że bez fachowego wsparcia rolnicy sobie nie poradzą m.in. ze składaniem wniosków o dopłaty unijne - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i...

W MRiRW trwają końcowe prace nad szczegółowymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi wdrożenia PS WPR. Szef resortu przygotował, m.in. projekty 20. rozporządzeń, których wydanie jest niezbędne w celu rozpoczęcia naboru wniosków. Ich wydanie stanowi końcowy etap prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem do realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

Bartosik zwrócił uwagę, że dostosowując przepisy krajowe do nowych rozwiązań UE, wdrożono szczególne rozwiązanie umożliwiające dokonanie zmian we wniosku o przyznanie płatności, w przypadku gdy ARiMR poinformowała rolnika o wykrytych nieprawidłowościach. W takiej sytuacji gospodarz będzie mógł zmienić wniosek do 15 września danego roku.

Dodał, że jednocześnie jest możliwość wycofania wniosku o przyznanie pomocy, można będzie dokonać w każdym czasie, lecz nie później niż do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie pomocy.

dopłaty bezpośrednie, płatności  obszarowe, ARiMR, wsparcie dla rolnictwa

Miliardy złotych na kontach rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje na konta rolników płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w ramach kampanii za 2022 rok. Na konta rolników trafiło dotychczas ponad 17,45 mld zł. Od 17 października do 30...

Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drogą elektroniczną od 15 marca do 15 maja. Zaznaczył, że w przepisach przewidziano możliwość wydłużenia podstawowego terminu składania dokumentów o przyznanie płatności i zmian do tych wniosków.

Na jednym formularzu będzie można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym 13 płatności związanych z produkcją oraz ekoschematów. Można także ubiegać się o przejściowe wsparcie krajowe, finansowane z budżetu krajowego, w formie: uzupełniającej płatności podstawowej oraz płatności do tytoniu.

Można ponadto wnioskować o płatności w ramach II filara WPR: rolno-środowiskowo-klimatyczne (7 interwencji), ONW, ekologiczne, premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych oraz o dopłaty w ramach PROW 2014-2020 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, ONW, ekologiczne, premie zalesieniowe).

Posłowie najczęściej pytali o możliwości dopłat z tytułu ekoschematów np. jakie praktyki można łączyć. Skrytykowali też przepis dotyczący konieczności zrobienia zdjęć z nawożenia obornikiem gleby. Maciej Górski (PiS) pytał ponadto o to, czy ARiMR zdąży z przygotowaniem aplikacji e-wniosek plus do 15 marca, a także o możliwość przez młodego rolnika zakupu traktora czy kombajnu w nowej perspektywie finansowej.

Bartosik zapewnił, że aplikacja będzie funkcjonowała na czas, a odnosząc się do zakupu ciągnika przez młodego rolnika stwierdził, że to on sam będzie decydował, jakie chce nabyć maszyn do gospodarstwa.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej