Kredyty na inwestycje i zakup ziemi. Jak banki wycenią grunty? Średnia to ponad 65 tys. zł za hektar

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-04-2024,14:45 Aktualizacja: 09-04-2024,22:25
A A A

Średnie ceny gruntów ornych, publikowane m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, są brane pod uwagę przy kredytowaniu gospodarstw rolnych.

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

prawo, senat, ustawa, pożyczka lombardowa

Senat za ustawą o pożyczce lombardowej bez poprawek. Bariera dla rolniczych kredytów zniknie

Senat nie wzniósł w czwartek poprawek do ustawy o pożyczce lombardowej. Nowela uchyla zapisy, zgodnie z którymi do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne należało stosować przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce...

Oceniając plany inwestycji, bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

- grunty dobre - to grunty klas I, II, III a

- grunty średnie – to grunty klas III b, IV

- grunty słabe – to grunty klas V, VI

- łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.

- łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.

- łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2023 r. - według województw - brane pod uwagę przez banki od 16 lutego 2024 r., wyglądają tak:

Województwa

Grunt orny

ogółem

dobry                      (klasy I, II, IIIa)

średni                     (klasy IIIb, IV) 

słaby                  (klasy V, VI)

Dolnośląskie

49 337

55 367

48 960

42 583

Kujawsko-pomorskie

71 401

89 122

69 961

51 030

Lubelskie

53 274

80 698

52 671

33 046

Lubuskie

38 310

47 857

39 415

33 435

Łódzkie

60 572

77 797

64 270

43 648

Małopolskie

53 815

61 221

49 510

37 455

Mazowieckie

63 288

80 831

67 404

50 296

Opolskie

64 524

82 714

56 435

41 811

Podkarpackie

40 100

51 639

38 294

29 939

Podlaskie

64 127

78 889

69 436

53 279

Pomorskie

56 983

66 667

60 846

45 750

Śląskie

52 290

61 395

53 205

41 182

Świętokrzyskie

40 848

47 819

39 067

28 457

Warmińsko-mazurskie

60 552

69 077

61 590

53 914

Wielkopolskie

86 414

105 460

88 041

63 915

Zachodniopomorskie

34 719

53 000

35 913

31 667

POLSKA

65 301

78 333

66 503

48 837

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich