Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-02-2021,8:00 Aktualizacja: 13-02-2021,22:23
A A A

Do pól miliona złotych dofinansowania może otrzymać rolnik na "Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych". Nabór wniosków na to działanie potrwa jeszcze tylko do jutra.

Do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała 772 wnioski na kwotę prawie 347 mln zł. O dofinansowanie inwestycji w rozwój przedsiębiorczości może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, a także mikro- lub małe przedsiębiorstwo, nie posiadające osobowości prawnej.

Modernizacji gospodarstw rolnych, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020, arimr

Sporo wniosków na "Modernizację" wciąż do rozpatrzenia

Nabory wniosków o wsparcie w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" zawsze budzą emocje wśród rolników z uwagi na możliwość zakupu nowych maszyn czy postawienia budynków inwentarskich. Jak wygląda to w...

Warunkiem jest wykonywanie działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną lub chów i hodowlę oraz działalność po zbiorach.

Wnioskodawcy mogą liczyć na refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług oraz opłaty za patenty i licencje.

Agencja zaznacza, że dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi maksymalnie 500 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski o pomoc przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Dokument można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W ramach dwóch poprzednich naborów zawarto z beneficjentami 1716 umów na kwotę prawie 714 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj