Koła gospodyń wiejskich mają dostać większą pomoc

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marek Siudaj PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-02-2023,10:30 Aktualizacja: 24-02-2023,10:36
A A A

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich.

Z uzasadnienia do projektu, przygotowanego przez ministerstwo rolnictwa wynika, że zmiana rozporządzenia związana jest ze zwiększeniem kwoty pomocy dla KGW, zapisanej w budżecie, z 70 mln zł w 2022 r. do 120 mln zł w 2023 r.

wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniami, ARiMR, wsparcie dla rolnictwa

Wyższe wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami

Od 3 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na "Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego". Maksymalna pomoc wynosi 150 tys. zł. O...

"W związku z powyższym w projekcie rozporządzenia określono, że pomoc finansowa udzielana będzie według określonych stawek, uzależnionych od liczby członków koła ustalanej na dzień złożenia wniosku (według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), wynoszących odpowiednio: 8 000 zł (nie więcej niż 30 członków), 9 000 zł (od 31 do 75 członków) i 10 000 zł (ponad 75 członków). W stosunku do 2022 roku, wysokość stawek pomocy finansowej została zwiększona o 3 000 zł (w 2022 r. były to odpowiednio stawki wynoszące 5 000 zł, 6 000 zł oraz 7 000 zł)" - podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

W projekcie znalazły się zapisy, na mocy których koła gospodyń wiejskich będą musiały przed złożeniem wniosku o pomoc finansową wnioskować o nadanie numeru indentyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Projektowane rozporządzeni ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie