Jest projekt warunków wsparcia rolników z KPO

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-08-2022,13:30 Aktualizacja: 23-08-2022,13:33
A A A

Stworzenie podstawy prawnej dla wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia rolników na tworzenie miejsc do przetwarzania, przechowywania i sprzedaży produktów rolnych - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia resortu rolnictwa.

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich, wsparcie dla rolnictwa, covid 19, wojna w Ukrainie

Zaliczki znów trafią na konta rolników

Na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla rolników za 2022 roku, który zakłada wzrost wysokości zaliczki z 50 do 70 proc. Przekazany do konsultacji dokument...

Jego celem jest stworzenie podstawy prawnej dla wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia na tworzenie lub modernizację miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania i przygotowania do sprzedaży przez rolników produktów rolnych, miejsc przeznaczonych do prowadzenia ich sprzedaży.

Z rozporządzenia wynika, że poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, do zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu tych produktów.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, oczekiwanym efektem wejścia w życia projektowanego rozporządzenia będzie rozwój i dywersyfikacja krótkich łańcuchów dostaw poprzez wsparcie modernizacji działalności rozpoczynanej lub kontynuowanej przez rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, oraz jej dostosowanie do założeń i wymogów unijnych strategii na rzecz zmniejszania wpływu na środowisko.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie