Kasa dla małych gospodarstw. RPO piętnuje ograniczenia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-07-2016,15:35 Aktualizacja: 16-07-2016,15:44
A A A

Obecna regulacja pomocowa na rzecz rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach wsparcia rozwoju małych gospodarstw piętnuje osoby przedsiębiorcze, które poszukują również innych dochodów - uważa Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

Po raz drugi wystąpił do ministra rolnictwa w sprawie przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

RPO, ustawa o ziemi, Trybunał Konstytucyjny, rolnictwo, grunty rolne, ANR

RPO skarży przepisy o obrocie ziemią

Nieprzestrzeganie zasady przyzwoitej legislacji, naruszenie prawa własności, wolności gospodarczej i prawa dziedziczenia - legły u podstaw skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku rzecznika praw obywatelskich w związku z ustawą o...
Bo odpowiedź z resortu po pierwszym wystąpieniu nie rozwiała wątpliwości rzecznika.

"Istotną cechą charakteryzująca podmioty ubiegające się o wsparcie w ramach wskazanego programu powinno być faktyczne prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych w ramach gospodarstw, w których zasadne byłoby przeprowadzenie restrukturyzacji. Moje wątpliwości budzi pogląd, że taką cechą charakteryzują się wyłącznie podmioty ubezpieczone w KRUS" - podkreśla RPO.

Przypomina, że w ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązuje zasada, że w razie posiadania innego tytułu do ubezpieczenia lub podlegania zaopatrzeniu społecznemu obowiązek ubezpieczenia rolniczego jest wyłączony.

Zawsze zatem pierwszeństwo ma tytuł nierolniczy, a jedyny wyjątek dotyczy zbiegu ubezpieczenia rolniczego z obowiązkiem ubezpieczenia z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

grunty_rolne_uzytkowanie

RPO wstawia się za bezumownymi użytkownikami państwowej ziemi

Rzecznik praw obywatelskich podważa zgodność z konstytucją przepisów o naliczaniu bezumownym użytkownikom państwowej ziemi pięciokrotności wywoławczej wysokości należnego czynszu. Rolnicze związki i organizacje od dawna narzekają na zbyt...
Według rzecznika oznacza to, że możliwości innej działalności zarobkowej dla rolników ubezpieczonych w KRUS są ograniczone.

"Obecna regulacja de facto piętnuje osoby przedsiębiorcze, które - prowadząc działalność rolniczą - poszukują również innych dochodów. Nie uwzględnia ona sytuacji, w których podmioty ubezpieczone dotychczas w ZUS przejmują prowadzenie działalności rolniczej, np. w wyniku następstwa prawnego. Takie osoby, chcąc uzyskać wspomniane wsparcie, musiałyby zrezygnować z dotychczasowej działalności zawodowej. Kryterium w postaci obowiązku ubezpieczenia w KRUS jest z pewnością dogodne dla organów rozpatrujących wnioski o przyznanie wsparcia. W mojej ocenie nie jest ono jednak właściwe dla rzetelnego ukierunkowania wsparcia" - uważa Adam Bodnar.

Ministra rolnictwa poprosił o rozważenie jego argumentacji oraz przedstawienie informacji, czy "analizowana była przez resort możliwość wprowadzenia innych mechanizmów ukierunkowania wsparcia w ramach rozwoju obszarów wiejskich".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt