Gospodarstwa z terenów ASF i spółki wodne dostaną wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-05-2017,10:45 Aktualizacja: 10-05-2017,11:06
A A A

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej dla spółek wodnych na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń chroniących przed zalaniem oraz dla gospodarstw rolnych, gdzie wystąpił ASF na dofinansowanie budowy ogrodzeń i niecek do dezynfekcji.

Są to działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach instrumentu wsparcia "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" przewiduje się realizację dwóch rodzajów operacji skierowanych do różnych grup beneficjentów.

asf, dziki, ogniska asf, przypadki asf

Wirus ASF dotrze wkrótce na Podkarpacie?

Afrykański pomór świń od siedmiu miesięcy nie został wykryty w stadzie świń domowych. Sytuacja wydaje się więc być stabilna. Nie powinno to jednak uśpić czujności hodowców, którzy wciąż powinni przestrzegać zasad bioasekuracji....

Pomoc będzie udzielana na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny oraz na inwestycje ograniczające możliwość rozszerzenia się afrykańskiego pomoru świń.

W pierwszym przypadku beneficjentami mogą być spółki wodne lub ich związki, natomiast w drugim rolnicy prowadzący działalność rolniczą na obszarach objętych zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Spółka wodna lub związek będzie mógł skorzystać ze wsparcia na zakup (lub leasing) nowego sprzętu służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, które mają chronić teren przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego.

Spółki wodne będą mogły ponadto przeznaczyć pieniądze na zakup lub rozbudowę oprogramowania komputerowego czy zakup patentów i licencji dotyczących sprzętu do utrzymania urządzeń melioracyjnych.

ASF, dziki, zwłoki dzików, przypadki

ASF wykryto u 11 dzików. Mamy sześć nowych przypadków

ASF wciąż jest wykrywany u martwych dzików. Jednak dwa przypadki z nowych sześciu stanowią dwa osobniki, które zostały odstrzelone, z czego jeden miał objawy kliniczne charakterystyczne dla tej choroby. Przypadek ASF nr 276 stanowi...

Zwrot kosztów nastąpi w formie refundacji.

Natomiast rolnicy, których gospodarstwa znajdują się na terenach objętych ograniczeniami w związku z ASF, będą mogli uzyskać dofinansowanie kosztów ogrodzeń i niecek do dezynfekcji.

Poziom pomocy będzie wynosić maksymalnie 80 proc. kosztów inwestycji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć 500 tys. zł (dla spółek wodnych lub ich związków) oraz 100 000 zł (dla rolników).

Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej