Dostali miliony złotych na scalanie gruntów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Wojciech Huk PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-12-2022,10:00 Aktualizacja: 02-12-2022,11:45
A A A

Około 8 mln zł otrzymał powiat jarosławski na scalenia gruntów w gminie Chłopice. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego podkarpackie samorządy na ten cel otrzymały już blisko 500 mln zł.

W Jarosławiu podpisana została umowa między Stanisławem Kłopotem, starostą jarosławskim a Piotrem Pilchem, wicemarszałkiem województwa podkarpackiego. W jej ramach powiat na scalenia otrzymał ok. 8 mln zł.

scalanie gruntów rolnych, Andrzej Duda, postępowanie scaleniowe, księgi wieczyste

Ustawa dotycząca scalania gruntów z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą scalania gruntów - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa zawiera normy rozwiązujące problem przedłużających się procesów scaleniowych. Chodzi o dokument z 7 października o...

Pilch podkreślił, że region jest liderem w kraju, jeśli chodzi o kwoty przyznane z PROW na scalenia. - Mamy ponad 27 proc. alokacji wszystkich środków, które były na scalenia. Zostanie objętych scaleniami bardzo wiele gruntów, ponad 10 tys. gospodarstw i ponad 40 tys. hektarów gruntów - przekazał.

Kłopot zaznaczył, że prace scaleniowe zmieniają oblicze powiatu. - Dzięki otrzymanym pieniądzom mamy szansę na to, żeby przeprowadzić scalenia, co poprawia strukturę gruntów, ułatwia gospodarowanie naszym rolnikom - podkreślił.

Podpisana umowa o wartości niemal 8 mln zł zakłada, że scalenia przeprowadzone zostaną na terenie wsi Chłopice. W ramach umowy zostanie scalonych ponad 600 ha gruntów, a w prace zaangażowanych zostanie 139 gospodarstw rolnych. Inwestycja zakłada również budowę ok. 9 km dróg i przebudowę kolejnych 18 km.

Dotychczas powiat jarosławski na prace scaleniowe otrzymał z PROW 117 mln zł. Scalonych w sumie będzie 9,9 tys. ha gruntów.

Powiat jarosławski jest pierwszym samorządem, z którym podpisywana została umowa w ramach ostatniego naboru wniosków z PROW. Kolejne zostaną zawarte z powiatami tarnobrzeskim i leżajskim. Łączna pula dofinansowania w 7. naborze dla trzech powiatów to 49 mln zł, a powierzchnia scalonych gruntów na terenie tych samorządów wyniesie 3741 ha.

Podkarpacie dotychczas na prace scaleniowe otrzymało w ramach PROW ok. 500 mln zł. Kwota ta pozwoli w sumie scalić ponad 40,5 tys. ha gruntów.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej