Dobrze wykorzystujemy unijne fundusze. Z małymi wyjątkami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-08-2017,11:20 Aktualizacja: 11-08-2017,11:38
A A A

Wykorzystanie funduszy unijnych utrzymuje się na wysokim poziomie, nadal jednak niektóre regiony - jak Lubelskie, Warmińsko-Mazurskie czy Świętokrzyskie - mają problemy w tym obszarze - mówi Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

Jak podkreślił, poziom i efekty wykorzystania funduszy mają wpływ na toczące się już w tej chwili negocjacje odnośnie przyszłej perspektywy finansowej. - Więc nie ukrywamy, że nam bardzo zależy na (...) efektach - przyznał polityk.  

pieniądze dla Polski z UE, pieniądze dla rolników, Elżbieta Bieńkowska

Po 2021 roku fundusze UE dla Polski będą o wiele skromniejsze

Unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska obawia się, że po roku 2021 "fundusze dla Polski będą o wiele skromniejsze". Według niej to, ile Polska otrzyma w nowej perspektywie...

Według MR, wartość podpisanych umów stanowi 38,2 proc. całej alokacji. Do 6 sierpnia we wszystkich programach operacyjnych na lata 2014-2020 złożono 60 tys. 661 wniosków o dofinansowanie na 375,5 mld zł. W tym ponad 233,9 mld zł odpowiada kwocie unijnego dofinansowania.

Z beneficjentami podpisano 20 tys. 563 umowy na kwotę ponad 182,9 mld zł. W tym wkład UE wynosi ponad 117,3 mld zł, co stanowi 38,2 proc. dostępnych funduszy europejskich. Wartość zakontraktowanych w 2017 r. projektów wyniosła 68,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE to 44,2 mld zł.

Wartość wydatków beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła niemal 34,1 mld zł, a w części dofinansowania UE ok. 25,1 mld zł, czyli 8,2 proc. puli na lata 2014-2020.

Ponadto do 30 czerwca 2016 r. Komisja Europejska wypłaciła Polsce 4,2 mld euro z polityki spójności - najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przekazane środki stanowią 33 proc. kwoty 12,5 mld euro wypłaconej dotychczas państwom członkowskim z funduszy polityki spójności. Jednocześnie jest to 5,4 proc. alokacji dostępnej dla naszego kraju w ramach perspektywy 2014-2020 (bez funduszy Europejskiej Współpracy Terytorialnej).

Wiceszef resortu wskazał, że zawsze druga połowa roku, a szczególnie IV kwartał jest dużo lepszy niż reszta roku. Wyraził przypuszczenie, że w tym roku będzie podobnie. - Nadal realizacja polityki spójności w Polsce jest naprawdę na wysokim poziomie, większość programów, ale szczególnie krajowe - spełniliśmy plany, które były założone na połowę tego roku - podsumował Kwieciński.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej