Do 100 tysięcy złotych na zabezpieczenie wód przed azotanami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-12-2019,8:00 Aktualizacja: 20-12-2019,20:53
A A A

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski od rolników, którzy chcą w gospodarstwach zrealizować inwestycje związane z ochroną wód przed zanieczyszczeniem azotanami.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśniła, że wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

ochrona wód przed azotanami ze źródeł rolniczych, prawo wodne, ustawa o nawozach i nawożeniu

Nowe prawo wodne tuż tuż. Ma chronić wody przed azotanami

23 listopada wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza zmiany w przepisach z zakresu ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Jak...

O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi do: 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

"Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w +Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu+, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników)" - poinformowała agencja.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, można je będzie także składać za pośrednictwem biur powiatowych. Każdy dokument zostanie poddany ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania wsparcia będzie decydowała suma uzyskanych punktów.

Listy kolejności przysługiwania pomocy mają być opublikowane w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej