Będzie dalsze wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-11-2022,14:15 Aktualizacja: 15-11-2022,14:17
A A A

Ministerstwo rolnictwa w roku 2022 r. umożliwiło ubieganie się o wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014-2020. Pomoc będzie kontynuowana w ramach Planu Strategicznego - poinformował Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa.

Polityk podkreślił na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, że zadrzewienia śródpolne są ważne dla produkcji rolnej poprzez m.in. zwiększanie krajobrazowej retencji wody, ograniczanie skutków suszy i zapobieganie erozji glebowej.

natura 2000

Głos z Podlasia: Konieczny wzrost pomocy na inwestycje

Podlaska Izba Rolnicza (PIR) wnioskuje o podwyższenie limitu pomocy z 500 tys. zł do 700 tys. zł i z 200 tys. zł do 300 tys. zł oraz o zwiększenie procentowego zwrotu kosztów kwalifikowanych z 50 do 65 proc.  -w ramach działania...

Dodał, że zadrzewienia odgrywają też ważną rolę w ochronie jakości wód, chronią glebę przed wiatrem, przeciwdziałają wymywaniu cząstek gleby podczas ulew. Dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu drzewa poprawiają obieg składników odżywczych i zwiększają przyrost materii organicznej w glebie, która w konsekwencji efektywniej zatrzymuje wodę.

MRiRW, dostrzegając istotną rolę zadrzewień na obszarach wiejskich, w tym m.in. związaną ze zwiększeniem retencji wodnej, od 2022 r. umożliwiło ubieganie się o wsparcie na ten cel. Pomoc finansowana pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zróżnicowane są w zależności od ukształtowania terenu i wynoszą od ok. 10 tys. zł/ha do 13,6 tys. zł/ha. Dodatkowo refundowane są koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną.

Ciecióra zaznaczył, że od 2023 r. taka pomoc będzie kontynuowana w ramach Planu Strategicznego 2023-2027. Na działanie przewidziano 5-letnią premię na pielęgnację zalesień i ich utrzymanie, tj. ok. 2,5 tys. zł/ha/rok. - Na interwencje zadrzewieniowe przewidziano w PS 2023-2027 budżet ok. 9 mln. euro. Szacuje się, że nowymi zadrzewieniami zostanie objętych ok. 2 tys. ha - powiedział.

Od przyszłego roku w ramach Planu Statecznego planowane jest ponadto uruchomienie wsparcia na zakładanie i utrzymanie systemów rolno-leśnych. Jest to użytkowanie gruntu rolnego, na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze np. drzewa i krzewy będą stanowiły część pastwiska dającą zwierzętom schronienie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Wparcie na ich założenie będzie zróżnicowane w zależności od nachylenia terenu - w wysokości od ok. 3 tys. zł/ha do 7 tys. zł/ha oraz 5-letnią premię na ich utrzymanie w wysokości 300 zł/ha/rok. Na wsparcie systemów rolno-leśnych budżet zaplanowano na ok. 10,5 mln. euro obejmującą powierzchnię 4,9 tys. ha.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej