Będą zmiany w ubezpieczeniach rolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
16-03-2016,8:10 Aktualizacja: 16-03-2016,9:45
A A A

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjął uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji KE projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu tych ubezpieczeń.  

"Powszechność ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest podstawowym celem nowelizowanej ustawy. Osiągnięcie tego celu zapewnią regulacje umożliwiające producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatą budżetową do składki ubezpieczenia, a także rozwiązania służące upowszechnieniu ubezpieczeń pakietowych, czyli obejmujących wszystkie rodzaje ryzyk z zachowaniem możliwości wyboru przez rolnika jednego rodzaju ryzyka do ubezpieczenia" - napisał w komunikacie resort rolnictwa na swojej stronie internetowej.

ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, concordia ubezpieczenia

Ubezpieczenie upraw na nowych zasadach

15 marca ruszył wiosenny sezon ubezpieczania upraw. W przypadku roślin rolniczych potrwa do końca czerwca, a owoców i warzyw zakończy się miesiąc wcześniej. W tym roku dofinansowanie budżetu państwa do ubezpieczenia upraw sięga aż 65 proc.,...

Dopłata z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej wyniesie do 65 proc. W tej wysokości będzie przysługiwała do ubezpieczenia upraw, gdy producent rolny zawrze umowę zawierającą pakiet rodzajów ryzyka - w przypadku określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia.

Dla upraw prowadzonych na użytkach klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła być zwiększona odpowiednio do 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia. W przypadku umowy ubezpieczenia od pojedynczego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych - gdy dojdzie do przekroczenia stawek: 9, 12, 15 proc. - dopłata z budżetu nie będzie przysługiwać.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich utrzymana zostaje stawka 0,5 proc. sumy ubezpieczenia, uprawniającej do dopłaty budżetowej. Jeśli dojdzie do przekroczenia tej stawki, dopłata do 65 proc. też nie będzie przysługiwać.

Nowe przepisy (mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.) powinny - zdaniem ministerstwa - zachęcić producentów rolnych do ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Aktualnie najczęściej zawierane umowy ubezpieczenia dotyczą pojedynczych rodzajów ryzyk, ale na ogół nie dotyczą suszy. Dlatego wprowadzenie możliwości zawarcia przez producenta rolnego umowy zawierającej pakiet rodzajów ryzyk ma umożliwić również ubezpieczenie od suszy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 15.09.2021 - termin płatności III raty podatku rolnego

do 15.09.2021 - nabór wniosków w ramach programu "Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021