Będą większe kwoty pomocy dla producentów m.in. pszenicy. Wsparcie obejmie też grykę

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
17-05-2023,8:35 Aktualizacja: 17-05-2023,8:39
A A A

Podwyższenie stawek pomocy za sprzedaną od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia br. pszenicę i kukurydzę, czy objęcie pomocą producentów gryki znajdzie się w projekcie opracowywanym przez resort rolnictwa - wynika z wtorkowej informacji na wykazie prac legislacyjnych rządu.

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu poinformowano o pracach nad projektem nowelizacji rozporządzenia rządu ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przygotowywany jest on przez resort rolnictwa.

Nowe przepisy - jak wyjaśniono - przewidują m.in. objęcie pomocą producentów rolnych, którzy od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. sprzedali grykę.

Zwiększyć się ma też powierzchnia (z 50 do 300 ha), do której mogą ubiegać się o pomoc producenci rolni, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy.

sprzedaż, zboże, kukurydza, wsparcie, projekt, rozporządzenie

Rząd chce wydłużyć okres, za który przysługiwać będzie wsparcie do sprzedanych zbóż

Resort rolnictwa pracuje nad projektem rozporządzenia przewidującego dłuższy okres, za który producentom niektórych zbóż i roślin oleistych ma przysługiwać wsparcie finansowe. Pomoc ma dotyczyć także okresu sprzedaży od 1...

Projektowane rozporządzenie zakłada uściślenie, że łączna powierzchnia upraw, do których przyznano pomoc m.in. na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, nie może przekroczyć 300 ha użytków rolnych. "Analogiczne rozwiązanie zaproponowano przy dofinansowaniu zakupu nawozów mineralnych" - dodano.

Zgodnie z projektowanymi przepisami podwyższona ma zostać stawka pomocy za sprzedaną od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia br. pszenicę i kukurydzę. Zwiększona ma zostać ponadto kwota kredytu płynnościowego dla większych gospodarstw. Jednocześnie wydłużony zostanie okresu spłaty tych kredytów w zależności od ich wysokości.

W wykazie przekazano również, że wprowadzony ma zostać współczynnik korygujący w przypadku dofinansowania transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich.

Zgodnie z wykazem, wprowadzone będą też korzystniejsze zasady ustalania limitów pomocy w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie