Bank centralny zarobił miliardy złotych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-05-2016,10:40 Aktualizacja: 18-05-2016,14:34
A A A

Narodowy Bank Polski odnotował za 2015 rok jeden z najwyższych zysków w ostatnich latach - 8 mld 275 mln 781 tys. złotych. Około 7,9 mld zł zostanie przekazane do budżetu państwa.

NBP poinformował, że zgodnie z prawem 95 proc. z zysku ma być przekazane do budżetu państwa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Ministrów. "Roczne sprawozdanie finansowe NBP zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał o nim opinię bez zastrzeżeń (tzw. opinię czystą)" - napisano.

wzrost pkb, wynagrodzenia, raport, nbp

Wzrost PKB, spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń. Raport NBP

Tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2015-17 będzie stabilne i wyniesie średnio 3,4 proc.; inflacja do końca 2017 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP; bezrobocie będzie spadać, a wynagrodzenia rosnąć - wynika z raportu NBP. Narodowy Bank...

Bank centralny wyjaśnił, że w latach 2010-2015 łącznie wypracował zysk w wysokości ok. 29 mld złotych, co przekłada się na wpływy do budżetu państwa w kwocie 27,5 mld złotych (po uwzględnieniu planowanej wpłaty za 2015 rok, która wyniesie około 7,9 mld złotych).

Zgodnie z informacjami NBP od sześciu lat koszty działania banku centralnego oscylują wokół miliarda złotych. Jednocześnie zwiększa się zakres zadań realizowanych przez bank centralny, dotyczących m.in. obsługi nadzoru makroostrożnościowego, czy budowy Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.

"Gdyby nie przeprowadzono działań na rzecz racjonalizacji struktury organizacyjnej NBP i poprawy efektywności funkcjonowania banku, które zostały zapisane w "Planie działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2014-2016", koszty działania planowane na 2016 r. byłyby wyższe o ponad 250 mln złotych" - zaznaczono.

W ramach wspomnianego programu z pracy w NBP odeszły 484 osoby, a bank zatrudnia obecnie 3285 osób.

Zgodnie z komunikatem głównym składnikiem kosztów administracyjnych NBP są koszty teleinformatyczne. Ich udział wynosi ok. 40 proc., co - zdaniem NBP - odzwierciedla zakres i stopień złożoności usług informatycznych.

Od 2011 r. w NBP przeprowadzono szereg działań na rzecz ograniczenia tych kosztów. Łączne oszczędności z tego tytułu wynoszą 27,4 mln zł rocznie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement