Wzrost PKB, spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń. Raport NBP

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (bea) | redakcja@agropolska.pl
09-11-2015,10:05 Aktualizacja: 09-11-2015,10:16
A A A

Tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2015-17 będzie stabilne i wyniesie średnio 3,4 proc.; inflacja do końca 2017 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP; bezrobocie będzie spadać, a wynagrodzenia rosnąć - wynika z raportu NBP.

Narodowy Bank Polski przedstawił w poniedziałek na swoich stronach "Raport o inflacji - listopad 2015". Z zawartej w dokumencie projekcji na lata 2015-17, opracowanej na podstawie modelu makroekonomicznego NECMOD (dane do 23 października 2015 r.) wynika m.in., że "tempo wzrostu PKB w Polsce będzie kształtować się w horyzoncie projekcji na stabilnym poziomie i w latach 2015-2017 wyniesie średnio 3,4 proc."

Inflacja CPI "pozostanie w krótkim horyzoncie projekcji ujemna", z upływem czasu będzie się zwiększać, bo osłabnie działanie czynników hamujących inflację, ale do końca 2017 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP. Zgodnie z projekcją ma wtedy osiągnąć poziom 1,7 proc. rok do roku.

Polska gospodarka nadal się rozwija. GUS podał najnowsze dane

W drugim kwartale tego roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,3 proc. licząc rok do roku - podał w piątek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W pierwszych trzech miesiącach 2015 r. PKB dynamika wyniosła 3,6 proc....

Projekcja przewiduje też "utrzymanie się stabilnego wzrostu spożycia gospodarstw domowych", czemu sprzyjać mają "pozytywne tendencje na rynku pracy – dalszy spadek stopy bezrobocia i prognozowane przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń".

Z projekcji wynika również, że "wzrost inwestycji utrzyma się na wysokim, przewyższającym dynamikę PKB, poziomie (średnio 7,4 proc.)".

Tym niemniej "w 2016 r. oczekiwane jest obniżenie realnej dynamiki spożycia zbiorowego". Z kolei saldo rachunku bieżącego i kapitałowego obniży się do -0,6 proc. PKB w 2017 roku (z poziomu 1,9 proc. PKB w okresie od III kw. 2014 r. do II kw. 2015 roku).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu