54 projekty z dofinansowaniem w konkursie "Szybka Ścieżka - Agrotech"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-05-2021,13:40 Aktualizacja: 26-05-2021,13:42
A A A

54 projekty z zakresu rolnictwa i przemysłu spożywczego otrzymały w ramach konkursu "Szybka Ścieżka - Agrotech" dofinansowanie na łączną kwotę ponad 362 mln zł.

Nabór do konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju był prowadzony od 10 sierpnia do 6 listopada ub.r. Ocenie zostało poddanych 164 wniosków, z czego 54 zostały wybrane do dofinansowania w kwocie od 800 tys. zł do blisko 36 mln zł.

eit food venture summit, innowacje w rolnictwie, żywność

Innowacje przyczyniają się do transformacji systemu żywnościowego

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT Food) poszukuje 100 przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej, którzy dążą ku zdrowszemu i bardziej zrównoważonemu systemowi żywności. Program jest skierowany do...

O wsparcie ubiegały się zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Wśród przedsiębiorstw, którym przyznano grant, jest m.in. Spółdzielnia Mleczarska "Mlekpol" w Grajewie oraz spółka Polmlek Grudziądz Sp. z o.o.

Jak podkreśla NCBiR, Polska jest jednym z czołowych dostawców żywności w Unii Europejskiej, a o konkurencyjności naszego rolnictwa w najbliższych latach decydować będzie jego poziom technologiczny, zwłaszcza że upowszechnienie innowacji w sektorze rolno-spożywczym ma pozytywny wpływ na ochronę klimatu i zdrowie konsumentów.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej zauważyła, że dzięki dofinansowaniu projektów powstaną kolejne innowacje w polskiej gospodarce, które z całą pewnością przyczynią się do zwiększenia jakości produkcji żywności.

paszportyzacja polskiej żywności, kowr, wieprzowina, wołowina, ziemniaki

Żywność ma być "śledzona" w całym łańcuchu dostaw

Zawarto porozumienie w sprawie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych oraz realizacji pilotażowego projektu "Paszportyzacja polskiej żywności" między organizacjami branżowymi a ministerstwem rolnictwa i KOWR. Jak poinformował...

Dodała, że dzięki tym projektom w coraz większym stopniu Polska ma szansę stać się eksporterem nie tylko żywności, ale również liczącym się dostawcą wysokich technologii towarzyszących jej produkcji.

Celem konkursu "Szybka Ścieżka - Agrotech" jest wsparcie innowacyjnych projektów w rolnictwie w ramach sześciu obszarów tematycznych, takich jak: automatyzacja i robotyzacja, mechanizacja, aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania.

Projekty mogą ponadto dotyczyć rolnictwa precyzyjnego (ang. smart fields), zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, innowacyjnej żywności, biotechnologi rolniczej oraz bioenergii.

Każdy projekt, na jaki zostało przyznane dofinansowanie, po zakończeniu będzie musiał zostać wdrożony na rynek. Dodatkowo projekty będą realizowane w regionach o niższym stopniu zamożności - poza województwem mazowieckim.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej