Wiemy, kiedy odbędą się eliminacje XLV edycji OWiUR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
11-10-2021,10:00 Aktualizacja: 11-10-2021,11:56
A A A

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych poinformował o terminach, w których odbędą się poszczególne etapy XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w roku szkolnym 2021/2022.

Zawody I stopnia (szkolne) zostały zaplanowane na 22-23 października 2021 r. Zawody II stopnia (okręgowe) 8-9 kwietnia 2022 r., a wielki finał, czyli zawody III stopnia (centralne) 27-28 maja 2022 r.

Wydawnictwo APRA wspiera olimpijczyków fachową wiedzą

Pytania testowe oraz zadania praktyczne XLIV 2020/2021 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych udowodniły, że jeżeli ktoś chce zwyciężyć, musi czerpać wiedzę z różnych źródeł. Oprócz szkolnych podręczników,...
Każda szkoła wyrażająca chęć uczestnictwa w olimpiadzie powinna skontaktować się z sekretarzem odpowiedzialnym za okręg w którym szkoła się znajduje. Szkoła uczestnicząca w OWiUR powinna przedstawić zaakceptowany przez dyrektora szkoły skład komitetu szkolnego.

Uczniowie szkół średnich w XLV edycji będą startować w następujących 11 blokach tematycznych:

1 Produkcja Roślinna 7 Technologia żywności
2 Produkcja zwierzęca 8 Gastronomia
3 Architektura krajobrazu 9 Agrobiznes
4 Ogrodnictwo 10 Leśnictwo
5 Mechanizacja rolnictwa 11 Weterynaria
6 Ochrona i inżynieria środowiska    

Każdy uczestnik odpowiada na 60 pytań testowych, w tym ok. 15 z ekonomii i organizacji dotyczących danego bloku tematycznego. Grupa uczestników tego samego bloku tematycznego otrzymuje zestaw jednobrzmiących pytań. Ich ocena: odpowiedź prawidłowa - 1 pkt. odpowiedź nieprawidłowa - 0 pkt.

Bydgoszcz, UTP, eliminacje centralne OWiUR, Eliminacje centralne XLIV 2020/2021

Finał XLIV 2020/2021 edycji OWiUR w Bydgoszczy [DUŻO ZDJĘĆ]

W sobotę, 29 maja w gościnnych murach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wręczono nagrody i dyplomy laureatom XLIV 2020/2021 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W zmaganiach...

Łącznie za poprawne odpowiedzi części teoretycznej (test) uczestnik może otrzymać 60 punktów.

Podczas zadań praktycznych  każdy  uczestnik  otrzymuje trzy zadania. Za każde z nich można uzyskać do 20 pkt. (w sumie 60 pkt.). W ocenie umiejętności brane są pod uwagę następujące kryteria: prawidłowość wykonania zadania, dokładność, sprawność, uzasadnienie teoretyczne, organizacja, czas, bhp.

W ocenie I i II stopnia uczestnicy mogą uzyskać w eliminacjach pisemnych i z zadań praktycznych łącznie 120 punktów.

Wyniki zawodów szkolnych należy przesłać do sekretarza swojego okręgu w terminie do 10 listopada 2021 roku (po 20 listopada zostaje zamknięta lista osób zakwalifikowanych do zawodów okręgowych).

Przygotowując się do poszczególnych etapów eliminacji OWiUR warto pamiętać, że oprócz szkolnych podręczników, warto korzystać ze specjalistycznych czasopism, a także książek dedykowanych konkretnym blokom tematycznym.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bydgoszcz, UTP, eliminacje centralne OWiUR, Eliminacje centralne XLIV 2020/2021

Testy z eliminacji centralnych . Sprawdź, jakie były pytania

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych udostępnił zadania testowe z eliminacji centralnych XLIV 2020/2021 edycji OWiUR, które odbyły się w dniach 28-29 maja w Bydgoszczy. W każdym z 11 bloków tematycznych...

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu.

Patronem medialnym XLV 2021/2022 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA . Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj