Producent elewatorów zbożowych ujawnił zyski

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2015,13:00 Aktualizacja: 18-05-2015,13:11
A A A

Spółka Feerum SA zaprezentowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r. Przychody wyniosły 15,3 mln zł, wynik EBITDA osiągnął poziom 3,2 mln zł, a zysk netto to 1,6 mln zł.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne

Spółka podkreśla, że przychody ze sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosły 15,3 mln zł, co oznacza wzrost o 8,7 proc. w porównaniu do I kwartału 2014 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom 3,2 mln zł (wzrost o 17,3 proc.), natomiast zysk netto wyniósł 1,6 mln zł, w porównaniu do 1,8 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku.  

Feerum publikuje wyniki finansowe za 2014 rok

Feerum SA, jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne,...
Feerum informuje, że dysponuje "wysokim portfelem zamówień, obejmującym obecnie 72 umowy o łącznej wartości blisko 72 mln zł z terminem realizacji w 2015 roku". Oprócz kontraktów na rynku polskim, spółka rozwija sprzedaż na rynku białoruskim, ukraińskim, rumuńskim oraz niemieckim.

W 2014 roku producent zakończył realizację planu inwestycyjnego na lata 2013-2014 o łącznej wartości 34,4 mln zł, związanego z rozbudową mocy produkcyjnych, rozwojem sieci sprzedaży w kraju i za granicą oraz wprowadzeniem do oferty innowacyjnych produktów. W 2015 roku spółka planuje program inwestycyjny o wartości 27,1 mln zł.

Feerum sukcesywnie realizuje program inwestycyjny, który jest współfinansowany dotacjami unijnymi. Wartość przyznanych dotacji pozostających do wykorzystania w latach 2015-2016 sięga 8,7 mln zł.

28 kwietnia walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości ponad 2 mln zł, czyli 0,21 złotego na jedną akcję.

Kluczowym rynkiem w działalności Feerum pozostaje rynek polski, który w I kwartale br. odpowiadał za 98 proc. sprzedaży, podobnie jak w tym samym okresie ub.r.

Spółka w komunikacie podkreśla, że wypracowane wyniki finansowe są "zgodne z założeniami". Odnotowany wzrost rentowności na poziomie EBITDA związany był ze wzrostem amortyzacji, spowodowanej zakończeniem procesu inwestycyjnego i przyjęciem środków trwałych do użytkowania.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj