Porozumienie w sprawie działań w sprawie majątku Top Farms w Głubczycach

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Marek Szczepanik PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
31-12-2021,12:00 Aktualizacja: 31-12-2021,11:35
A A A

Organizacje rolnicze z województwa opolskiego podpisały list intencyjny w sprawie działań dotyczących zagospodarowania majątku firmy Top Farms w Głubczycach, której umowa dzierżawy od KOWR blisko 10 tys. ha gruntów wygasa z ostatnim dniem 2023 roku.

Porozumienie dotyczy działań w sprawie majątku po byłym Kombinacie Rolnym Głubczyce, który od KOWR obecnie dzierżawi spółka Top Farms. Jak powiedział Marek Froelich, prezes Izby Rolniczej w Opolu, umowa dzierżawy kończy się z ostatnim dniem 2023 roku i obecnie nie ma możliwości jej przedłużenia.

"Mówimy o olbrzymim majątku obejmującym prawie 10 tysięcy hektarów z około 600 różnego rodzaju budynkami gospodarczymi i stadem 2 tysięcy krów mlecznych dostarczających mleko do dwóch śląskich mleczarni. W przedsiębiorstwie tym pracuje obecnie 250 osób. Pamiętając, z jakimi skutkami społecznymi i gospodarczymi wiązało się likwidowanie PGR-ów w latach 90-tych, postanowiliśmy już teraz przygotować plan, dzięki któremu uda się w miarę spokojny i uporządkowany sposób zagospodarować majątek, który ma wrócić do KOWR" - powiedział Froelich.

ceny ziemi, dzierżawa, czynsz dzierżawny, wysokość czynszu

Czynsz dzierżawny i ceny sprzedaży gruntów. Najnowsze dane

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w I półroczu 2021 r. wyniósł 15,1 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży...
Pod listem intencyjnym w sprawie wspólnych działań na rzecz uporządkowanej likwidacji prowadzonego gospodarstwa rolnego podpisali się m.in. przedstawiciele firmy Top Farms, władze Izby Rolniczej w Opolu, Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, Opolskiego Związku Producentów Rolnych i Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Rolników Śląskich.

W dokumencie wskazano, że strony porozumienia "przy współpracy z KOWR będą prowadzić wspólne działania ukierunkowane na przygotowanie racjonalnego i uzasadnionego planu podziału gruntów objętych umową dzierżawy. Będą uwzględniać w przygotowywanych planach działań interesy pracowników spółki, ich rodzin i lokalnych społeczności oraz rolników indywidualnych. Wyrażają otwartość do współudziału w prowadzonych pracach organów i jednostek samorządu terytorialnego, urzędów oraz organizacji".

"Czeka nas ogrom pracy i wysiłku przy uwzględnieniu interesów wszystkich stron. Zależy nam na tym, żeby co najmniej rok przed zakończeniem dzierżawy majątku kombinatu przez Top Farms wiadomo było, jakie będą kolejne działania. Po nowym roku chcemy w Głubczycach zorganizować pierwsze spotkanie, na które zaprosimy władze samorządowe regionu i wojewodę, by rozpocząć konkretne prace nad rozwiązaniem problemu, którego waga przekracza wymiar gminy czy powiatu" - uważa Froelich.

 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej