Pieniądze na modernizację SGGW i UW

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
11-07-2019,14:30 Aktualizacja: 11-07-2019,15:38
A A A

Specjalistyczna szklarnia tropikalna w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz baza techniczna w Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie zostaną zmodernizowane dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Eko-inicjatywy znanych uczelni przyczynią się do ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. W sumie będzie to kosztowało ponad 1 mln zł.

rolnicy, WRiB, prof. Zdzisław Wyszyński

Rolnicy z Zamojszczyzny z wizytą na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Grupa 60 rolników i rolniczek 1 lutego 2019 r. gościła na najstarszym w kraju wydziale zajmującym się kształceniem na kierunku rolnictwo. Wśród nich byli również absolwenci a także, jak zapowiadali,  przyszli...
Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej" zostanie przekazane na podstawie podpisanych dwóch umów.

Ratunek przed degradacją roślin tropikalnych

Projekt "Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego dla potrzeb ochrony gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES) i edukacji społeczeństwa w związku z wdrażaniem przepisów Konwencji” został wyceniony na blisko 478 tys. zł, z czego NFOŚiGW wyłoży w formie dotacji prawie 430 tys. zł. 

Ogród Botaniczny posiada bogatą kolekcję roślin tropikalnych. Wiele z nich jest wymienianych na czerwonych listach gatunków zagrożonych i ginących oraz w załącznikach I i II konwencji CITES.

Podpisane przez Polskę akty prawne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej (m.in. Konwencja CITES, Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej) zobowiązują go do utrzymania szklarni w stanie odpowiednim dla zachowania zgromadzonych w niej kolekcji.

SGGW, Wiesław Bielawski, Jan Krzysztof Ardanowski, Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych powstanie w SGGW

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych powstanie w SGGW w Warszawie. Umowę umożliwiającą budowę Centrum podpisali w czwartek szef resortu nauki, wicepremier Jarosław Gowin i rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski, w obecności ministra rolnictwa Jana...
Obecnie, wskutek bardzo złych warunków panujących w szklarni tropikalnej, spowodowanych zużyciem pokrycia dachu, ogród nie może wywiązywać się z tych zobowiązań.

Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym będzie polegała na przywróceniu temu obiektowi jego podstawowych funkcji. Należy do nich ochrona roślin zagrożonych wyginięciem, będących podmiotem przepisów Konwencji waszyngtońskiej oraz edukacja społeczeństwa o przepisach Konwencji związana ściśle z procesem wdrażania jej przepisów w życie.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany demontaż starego pokrycia dachu i boków szklarni wraz z utylizacją starego poliwęglanu i szkła, oszklenie boków i szczytów szklarni szybami zespolonymi, hartowanymi oraz pokrycie najwyższej powierzchni dachu poliwęglanem a szczytów szklarni szybami zespolonymi.

Działanie to zapewni zwiększenie dopływu światła słonecznego, potrzebnego do prawidłowego rozwoju roślin równikowych. Zaplanowano też wymianę uszczelek i taśm uszczelniających stosowanych do szklenia, dzięki czemu rośliny będą zabezpieczone przed zalewaniem zimną wodą z opadów i podmuchami mroźnego powietrza, co jest niebezpieczne dla delikatnych roślin tropikalnych.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich