Nadchodzące wydarzenia

XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła w Zakopanem 2019

Data rozpoczęcia: 2019-03-25
Data zakończenia: 2019-03-28
Miejscowość: Zakopane
Organizator: Zakład Hodowli Bydła Instytutu Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
Województwo: małopolskie
Ulica i numer: Seweryna Goszczyńskiego 24

Zakład Hodowli Bydła Instytutu Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie organizuje 25-28 marca 2019 roku XXVII Szkołę Zimową Hodowców Bydła, która odbędzie się w Zakopanem w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym Bel-Ami (ul. Seweryna Goszczyńskiego 24).

W programie:

Poniedziałek (25.03.2019)

8.00-9.00 Śniadanie

13.00-14.00 Obiad

14.00-16.00 Rejestracja uczestników Szkoły Zimowe

16.00-16.15 Otwarcie Szkoły Zimowej

Referat plenarny:

16.15-17.00   dr  hab.  Wiesław Świderek  (SGGW  Warszawa),  prof.  Ivan Mikula  (Słowacka  Akademia  Nauk  w  Bratysławie)  –  Możliwości wykorzystania zintegrowanych danych multiomicznych w hodowli bydła.

17.00-18.00 Dyskusja

18.30 Kolacja powitalna

Wtorek (26.03.2019)

8.00-9.00 Śniadanie

13.00-14.00 Obiad

Sesja I: Krowa w przyszłości – wizja człowieka i możliwości jej realizacji

Przewodniczący sesji:  dr hab. Wiesław Świderek; prof. dr hab. Zygmunt Gil

14.00-14.25 dr hab. Jolanta Opiela, prof. IZ-PIB (IZ PIB w Balicach) – Wykorzystanie  metod  biotechnologii  rozrodu  bydła  - możliwości  i ograniczenia.

14.25-14.45 prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski (UR Kraków) – Krowa w przyszłości - wyzwanie dla żywienia.

14.45-15.10 prof. dr hab. Tadeusz Kaleta (SGGW Warszawa) – Problemy bioetyczne we współczesnej hodowli zwierząt.

15.10-16.00 Dyskusja

Sesja II: Innowacyjne rozwiązania w chowie i hodowli bydła

Przewodniczący sesji:  dr hab. Marcin Gołębiewski; prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

16.15-16.30 – dr hab. Marcin Gołębiewski (SGGW Warszawa) – Innowacje w chowie i hodowli bydła.

16.30-16.55 mgr inż. Aleksandra Kalińska (SGGW Warszawa) – Nanocząstki  srebra  i  miedzi  -  alternatywa  w  leczeniu  i  profilaktyce subklinicznych form mastitis?

16.55-17.20   mgr  inż.  Jarosław  Kupis,  mgr  inż.  Adam  Wiśniewski (Microlabs Sp. z o.o., Precision Dairy Farming) – Wykorzystanie w codziennej praktyce hodowlanej systemu monitorowania i oceny kondycji krów mlecznych e-stado.

17.20-17.45   mgr  inż.  Piotr  Taraska,  dr  hab.  Marcin  Gołębiewski (SGGW  Warszawa,  Agro  Innovation  Center)  –  TMR  Manager  - precyzyjne   narzędzie  poprawy   efektywności żywienia   krów mlecznych.

17.45-18.20 Dyskusja

18.30 Kolacja

19.30 Posiedzenie Prezydium Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła – przewodniczy Prezydent Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

20.00 Posiedzenie plenarne Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła – przewodniczy Prezydent Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Środa (27.03.2019)

8.00-9.00 Śniadanie

13.00-14.00 Obiad

Sesja III: Chów i hodowla bydła mięsnego

Przewodniczący sesji:  dr inż. Roman Frankowski; dr hab. Andrzej Węglarz

14.00-14.15 Jacek Zarzecki (PZHiPBM) – Polski Związek Hodowców i Producentów  Bydła  Mięsnego  jako  instytucja  wiodąca  w  chowie  i hodowli bydła mięsnego

14.15-14.40  dr  inż.  Roman  Frankowski  (LODR  Kalsk)  –  Kluczowe czynniki  wpływające  na  „sukces”  w  chowie  i  hodowli  bydła  mięsnego.

14.40-15.05  Witold  Gruszkiewicz  (Hodowca)  –  Hodowla  bydła  rasy Limusine na przykładzie gospodarstwa w Wielołęce (woj. opolskie).

15.05-15.30 mgr inż. Monika Przeworska (PZPBM) – Praktyczne aspekty zarządzania jakością w produkcji żywca wołowego. 

15.30-16.00 Dyskusja

Sesja IV: Użytki zielone w nowoczesnym chowie bydła

Przewodniczący sesji: dr inż. Iwona Radkowska; dr inż. Krzysztof Adamczyk

16.15-16.35 dr Jacek Kostuch (MODR w Karniowicach) – Użytki zielone w kontekście programów rolno-śodowiskowych.

16.35-17.00 dr hab. Teodor Kitczak, prof. nadzw.; dr Arkarusz Malkowski (ZUT w Szczecinie)  –  Innowacje w produkcji pasz na użytkach zielonych.

17.00-17.25  dr Adam Radkowski (UR Kraków) oraz reprezentant firmy Planta  Sp.  z  o.o.  –  Nowoczesne  mieszanki  trawiaste podstawą bazy paszowej w żywieniu bydła.

17.25-18.15 Dyskusja.

18.30 Kolacja

Czwartek (28.03.2019)

8.00-9.00 Śniadanie

9.15-10.15 Wystąpienia firm komercyjnych.

Sesja  V:  Sektor  mleczarstwa  w  Polsce  –  stan  i  wyzwania  ekonomiczno-organizacyjne na początku trzeciej dekady XXI wieku

Przewodniczący sesji: dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW; dr hab. Joanna Makulska, prof. nadzw.

10.15-10.40 prof. dr hab. Wojciech  Ziętara, mgr inż. Marcin Adamski (IERiGŻ PIB  Warszawa)  –  Gospodarstwa  mleczne  województwa podlaskiego na tle analogicznych gospodarstw Unii Europejskiej.

10.40-11.05   dr  hab.  Andrzej  Parzonko,  prof.  nadzw.  (SGGW  Warszawa)  –  Strategie  rozwoju  polskich  gospodarstw  mlecznych  zróżnicowanych  potencjałem  produkcyjnym  w  warunkach  zmieniającej się polityki rolnej UE.

11.05-11.30 dr Joanna Baran (SGGW Warszawa) – Przetwórstwo mleczarskie  w  Polsce  –  stan  i  główne  wyzwania  na  początku  trzeciej dekady XXI wieku.

11.30-11.55   Edward  Bajko  (Prezes  SM  Spomlek)  –  Kooperacja  z  rolnikami  z  perspektywy  mleczarni  -  problemy,  wyzwania  na  przyszłość, stosowane mechanizmy stabilizacji cen mleka i stymulujące rozwój gospodarstw.

11.55-12.35   Dyskusja  nt.  Strategie  rozwoju  sektora  mleczarstwa  w Polsce  a  stosowane  mechanizmy  interwencyjne  –  ich  spójności użyteczność.

12.35-12.45 Oficjalne zakończenie Szkoły Zimowej

13.00 Obiad pożegnalny

[PROGRAM]

Koszty uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz więcej o konferencji znajduje się na stronie szkolazimowa.ur.krakow.pl

KOMUNIKAT I

Książka warta polecenia:

Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem