Nadchodzące wydarzenia

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pod hasłem: „Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – Inteligentne Rolnictwo” on-line 2020

Data rozpoczęcia: 2020-11-26
Data zakończenia: 2020-11-26
Miejscowość: On-line
Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zapraszają 26 listopada 2020 roku na konferencję w formie zdalnej DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pod hasłem: „Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – Inteligentne Rolnictwo”

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji operacji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w konferencji Organizator zaprasza rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli grup operacyjnych EPI, przedsiębiorców sektora rolnego, przedstawicieli nauki, brokerów innowacji, przedstawicieli organizacji samorządowych i pozarządowych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w gospodarstwie rolnym, warunkujących wzrost dochodu rolniczego, oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.

Konferencja obejmuje obrady plenarne, a w nich:

  • ogłoszenie wyników pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”,
  • wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI,
  • działanie grupy operacyjnej EPI w praktyce,
  • Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) – obszar współpracy na rzecz gospodarowania wodą w rolnictwie,
  • a także panele dyskusyjne: produkcja roślinna, produkcja mleka.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.30. Karty zgłoszenia uczestnictwa (skan) prosimy przesłać do 19 listopada 2020 r. na e-mail: . Po przesłaniu karty zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną (e-mailem) link do wydarzenia i hasło.

Osoby do kontaktu:

Organizacja konferencji:
Agnieszka Nowicka-Czerny, e-mail: , tel. 61 823 20 81;

Opieka merytoryczna:

Iwona Kajdan-Zysnarska, e-mail: , tel. 61 823 20 81;
​Michał Sosiński, e-mail: , tel. 61 862 04 92.

​Do pobrania:

karta zgłoszenia

karta zgłoszenia

program konferencji

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.wodr.poznan.pl