Znamy maksymalne sumy ubezpieczenia. Które się zmieniły?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-11-2020,8:10 Aktualizacja: 09-11-2020,8:18
A A A

Warzywa gruntowe są na szczycie maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ustalonych na 2021 rok.

Zgodnie z konsultowanym społecznie rozporządzeniem ministra rolnictwa, w przyszłym roku maksymalne sumy ubezpieczenia mają wynosić na 1 ha upraw rolnych, bądź sztukę zwierzęcia:


ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie budynków rolnych, rzecznik finansowy

System ubezpieczeń rolnych jest mało skuteczny i nieefektywny

Z raportu NIK wynika, że system wspierania dopłatami z budżetu państwa ubezpieczeń rolniczych jest mało skuteczny i nieefektywny. Niewielu gospodarzy decyduje się na zabezpieczenie upraw. Jak zaznacza Najwyższa Izba Kontroli, system ubezpieczeń nie...

 • dla zbóż - 15 377 zł (w 2020 r. - 10 820 zł)
 • dla kukurydzy - 8 137 zł ( 5 360 zł)
 • dla rzepaku i rzepiku - 10 200 zł (9 320 zł)
 • dla chmielu - 54 682 zł (58 130 zł)
 • dla tytoniu - 33 058 zł (31 580 zł)
 • dla warzyw gruntowych - 210 159 zł (105 190 zł)
 • dla drzew i krzewów owocowych - 107 200 zł (132 200 zł)
 • dla truskawek - 42 245 zł (50 710 zł)
 • dla ziemniaków - 43 500 zł (46 180 zł)
 • dla buraków cukrowych - 10 098 zł (9 040 zł)
 • dla roślin strączkowych - 12 639 zł (9 580 zł)
 • dla bydła - 8 932 zł (9200 zł)
 • dla koni - 11 160 zł (12 300 zł)
 • dla owiec - 705 zł (670 zł)
 • dla kóz - 700 zł (700 zł)
 • dla świń - 1 791 zł (1480 zł)
 • dla kur, perlic i przepiórek - 53 zł (53 zł)
 • dla kaczek - 65 zł (65 zł)
 • dla gęsi - 250 zł (250 zł)
 • dla indyków - 145 zł (125 zł)
 • dla strusi - 1 045 zł (1045 zł)

ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie budynków rolnych, rzecznik finansowy

Masz problem z ubezpieczycielem? Pisz do rzecznika

Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel potraktował cię niesprawiedliwie, możesz uzyskać bezpłatną poradę e-mailową od rzecznika finansowego. Wystarczy napisać na adres porady@rf.gov.pl na każdym etapie sporu. "Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel...

Zgodnie z prawem dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9 proc. sumy ubezpieczenia.

W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości - odpowiednio 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

"W projekcie rozporządzenia określa się maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w art. 3 ust. 1 ww. ustawy oraz możliwości budżetu państwa" - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

W dokumencie podkreślono, że zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia, w porównaniu do obowiązujących w 2020 roku, wynikają ze zmian cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, a w przypadku drzew i krzewów owocowych z wartości nasadzeń.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement