Wyższe chorobowe? Resort: jak rolnicy zapłacą wyższe składki

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-07-2019,9:30 Aktualizacja: 08-07-2019,9:38
A A A

Bułkę i masło - i to nie w przenośni - może sobie kupić rolnik za wynoszący 10 złotych dziennie zasiłek chorobowy. Resort rolnictwa konsekwentnie jednak przekonuje, że podwyżki nie będzie, jeśli nie wzrośnie składka ubezpieczeniowa.

Taka jest wymowa odpowiedzi na kolejny już wniosek rolniczego samorządu o zwiększenie zasiłku (przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni).

KRUS, pieniądze, wysokość składki

KRUS o składkach na III kwartał. Sprawdź, ile zapłacisz

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego mu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2019 r. pozostanie na dotychczasowym poziomie. Nadal...

Argumenty urzędników od lat są podobne. Jak zaznaczają, zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

A to ubezpieczenie stanowi samofinansujący się element systemu ubezpieczenia społecznego rolników, w ramach Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR).

Oznacza to, że składki ubezpieczonych muszą sfinansować wydatki na świadczenia. Zgodnie z prawem budżet państwa gwarantuje bowiem jedynie wypłaty z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników.

"Zasiłek chorobowy dla rolników, mimo iż jego wysokość wynosi zaledwie 10 zł za każdy dzień niezdolności do pracy, jest najbardziej kosztownym świadczeniem dla FSUSR. Z danych KRUS wynika bowiem, że wydatki FSUSR za 2018 r. wyniosły ponad 605,35 mln zł, z czego ponad 305,67 mln zł, to wydatki na zasiłki chorobowe dla rolników i domowników" - podaje ministerstwo.

krus, składki dla rolników, ubezpieczenie społeczne rolników, ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników

Składki rolnicze. Podwyżka na emerytury i renty

O trzy złote wzrasta podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w drugim kwartale 2019 roku. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydała właśnie...

Jak podkreśla, za cenę utrzymania składki na niskim poziomie, nie podwyższano więc zasiłku chorobowego od 2007 r. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, wynosi obecnie 42 zł miesięcznie, a jej wysokość nie była zmieniana od II kwartału 2011 r.

"Jednocześnie należy mieć na uwadze, że podwyższenie zasiłku chorobowego bez jednoczesnego uwzględnienia podwyższenia wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, może skutkować utratą płynności finansowej FSUSR" - przestrzega resort.

I przypomina, że w 2018 r. podniesiono wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej z 700 do 809 zł za każdy 1 proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Według ministerialnych urzędników, kwestia podwyższenia wysokości zasiłku chorobowego jest możliwa do realizacji, ale pod warunkiem jednoczesnego podniesienia miesięcznej składki na ubezpieczenie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj