Wypadek przy pracy w gospodarstwie czy na rzecz gospodarstwa? Od tego wiele zależy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-10-2022,13:30 Aktualizacja: 14-10-2022,13:45
A A A

Rolnicy skarżą się na dokonywane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego interpretacje przepisów dotyczących wypadków przy pracy. Samorząd rolniczy wystąpił w tej sprawie do ministerstwa.

W tym wniosku Lubuskiej Izby Rolniczej chodzi o podjęcie działań na rzecz zmiany przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie dotyczącym wypadku przy pracy rolnika. Wspomniane skargi gospodarzy tyczą się bowiem tego, że KRUS przy rozpatrywaniu wniosków o rentę lub jednorazowe odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy bardzo często odmawia przyznania świadczenia, podając, że zdarzenie, które spowodowało stałą lub czasową niezdolność do pracy rolnika nie jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 r.

"Kasa większość zdarzeń związaną z wypadkami przy pracy rolników kwalifikuje nie jak wypadek przy pracy, lecz twierdzi, że zdarzenie (wypadek), któremu uległ rolnik, może być uznane co najwyżej za wypadek przy pracy wykonywanej na rzecz gospodarstwa rolnego, co według KRUS oznacza, że za takie zdarzenie nie przysługuje ani renta inwalidzka, ani jednorazowe odszkodowanie" – wskazuje LIR.

Tragedia przy wykopywaniu sadzonek. Zginęła 48-letnia Ukrainka

Obywatelka Ukrainy uległa śmiertelnemu wypadkowi podczas prac polowych na Lubelszczyźnie. Obrażenia odniosła po tym, jak dostała się w tryby maszyny podpiętej do ciągnika rolniczego. Na miejscu pracowały służby ratownicze. Zdarzenie miało miejsce w...
I zwraca uwagę, że ustawodawca szeroko definiuje pojęcie wypadku przy pracy i absolutnie nie wprowadza do ustawy - czy też ogólnie rzecz ujmując, do obrotu prawnego - takich pojęć, jak wprowadza KRUS, tj. niezrozumiałego określenia „wypadek przy pracy rolniczej i wypadek przy pracy na rzecz gospodarstwa rolnego”.

"Takie określenia, jakie zostały użyte w uzasadnieniu decyzji odmownych KRUS, nie posiadają umocowania w prawie, stąd też należałoby je wyeliminować z obrotu prawnego. Używanie w decyzjach określeń, które nie mają umocowania w prawie, w ocenie rolników jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, z dobrymi obyczajami, a także godzi w ogólnie pojęte poczucie sprawiedliwości społecznej" – argumentuje lubuski samorząd rolniczy.

Jak obrazuje, gdy np. rolnik przycina gałęzie wystające na łąkę, a w konsekwencji utrudniające zbiór mechaniczny trawy/siana i dojdzie do wypadku, Kasa nie uzna go za wypadek przy pracy w gospodarstwie, lecz za wypadek przy pracy na rzecz gospodarstwa (a wówczas renta czy jednorazowe odszkodowanie nie przysługują).

"Sugestią środowiska rolniczego jest taka zmiana przepisów, aby do otrzymania świadczenia od KRUS wystarczyło, że wypadek miał miejsce na terenie gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa domowego, które wchodzi w skład gospodarstwa rolnego" – czytamy w piśmie LIR

Do sprawy wrócimy przy okazji odpowiedzi resortu rolnictwa na to wystąpienie.

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu