Wilki nadal będą pod pełną ochroną. Ministerstwo jasno odpowiedziało na wniosek o zmianę ich statusu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-09-2023,12:50 Aktualizacja: 19-09-2023,12:54
A A A

Nie będzie zmiany statusu wilka, pozwalającej na uproszczenie procedur odstrzału, co miałoby pozwolić na regulację jego populacji. Na wniosek izb rolniczych w tej sprawie odpowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Samorząd rolniczy w swoim wystąpieniu wskazywał na systematycznie napływające do niego informacje od rolników o wzroście liczebności zwierząt chronionych, m.in. żubrów, wilków i rysi.

„Liczebność wilków z roku na rok gwałtownie wzrasta, a przy tym i szkody w gospodarstwach rolnych są częstsze. Wilki atakują zwierzęta wypasane przez rolników, zagryzają psy oraz powodują straty u hodowców danieli. Ponadto, coraz częściej można je spotkać wśród zabudowań i w miejscach, gdzie na co dzień przebywają ludzie” – podnosiły izby.

wilk, drapieżnik, populacja, wataha, krir, samorząd rolniczy

Samorząd rolniczy apeluje: Zmieńmy status ochrony wilka

Zarząd Krajowej Rasy Izb Rolniczych (KRIR) zwrócił się do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy o podjęcie działań mających na celu zmianę statusu wilka. Chodzi o uproszczenie procedur odstrzału, co pozwoli na realny wpływ na regulację...

Zezwolenia na odstępstwo od zakazów

W odpowiedzi ministerstwo podkreśliło, że pomimo, iż wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową, należy zaznaczyć, iż obowiązujące obecnie przepisy przewidują możliwość podjęcia działań przeciwdziałających zagrożeniu powodowanemu przez ten gatunek. Możliwe jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec osobników tego gatunku – np. na umyślne płoszenie, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsce czy zabijanie. Zezwolenia wydawane są przez właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w zakresie umyślnego płoszenia i przemieszczania), generalnego dyrektora ochrony środowiska (w zakresie umyślnego zabijania) oraz ministra klimatu i środowiska (w przypadku, gdy czynności mają być wykonane na terenie parku narodowego).

Przypadki rozpatrywane indywidualnie

„Zezwolenia takie mogą być wydawane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli wnioskowane działania nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony gatunku chronionego oraz przy spełnieniu jednej z przesłanek indywidualnych, jak na przykład dot. interesu zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego. W przypadku, gdy zagrożenie jest udokumentowane oraz gdy spełnione są wszystkie przesłanki niezbędne do wydania zezwolenia, nie ma przeciwskazań, aby zezwolenie takie uzyskać. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że ewentualne zezwolenia wydawane są wyłącznie na wniosek podmiotu zainteresowanego uzyskaniem stosownego odstępstwa. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i podlega wszechstronnej ocenie tak, by eliminowane były jedynie osobniki stwarzające rzeczywiste zagrożenie” – sprecyzowała wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Małgorzata Golińska.

Można uzyskać także decyzję ustną

Zwróciła jednocześnie uwagę, iż w przypadku, gdy wniosek obiektywnie nie może być załatwiony w formie pisemnej, zainteresowany podmiot może uzyskać decyzję ustną, po rozpatrzeniu wniosku złożonego drogą telefoniczną. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

„Zatem istnieje możliwość szybkiego przeprowadzenia koniecznej eliminacji wilka. W pozostałych przypadkach konieczne jest uzyskanie pisemnej decyzji administracyjnej. Z uwagi na priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa powszechnego, sprawy takie są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki” – zapewniła Golińska.

wilk, wilki, ochrona, status, ke, komisja europejska, ue, von der leyen

KE rozważa zmianę statusu ochrony wilków. Von der Leyen: w niektórych regionach Europy stały się zagrożeniem dla ludzi

Wilki w niektórych regionach Europy stały się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich i ludzi - powiedziała w poniedziałek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że KE rozpoczęła konsultacje ws. populacji...

Dodała, że możliwe jest uzyskanie fachowej pomocy, dotyczącej sposobów zabezpieczania przed szkodami wyrządzonymi przez wilki, jak również finansowego wsparcia dla tych przedsięwzięć, udzielanego przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska lub dyrektorów parków narodowych.

Zmiana statusu wilka nie jest planowana

Co do podejmowania działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego resort wskazał, iż to do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Te potrzeby obejmują również sprawy związane z bezpieczeństwem obywateli.

„Pragnę podkreślić, iż wszystkie niebezpieczne zdarzenia z udziałem wilków są priorytetowo traktowane przez właściwe organy, a w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi podejmowane są natychmiastowe i zdecydowane działania, zgodne z obowiązującymi przepisami, w związku z powyższym zmiana statusu wilka nie jest obecnie planowana” – podsumowała wiceszefowa resortu klimatu i środowiska.

Poleć
Udostępnij