Wielkie zmiany w ministerstwie rolnictwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-03-2020,18:55 Aktualizacja: 18-03-2020,15:27
A A A

Od 17 marca obowiązuje nowa struktura organizacyjna ministerstwa rolnictwa. Utworzone zostały nowe departamenty - poinformował Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

- Struktura organizacyjna ministerstwa nie była zmieniana od 15 lat. Stała się archaiczna w stosunku do nowych wyzwań. Zachodzące wokół nas zmiany: klimatu, w funkcjonowaniu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, nowa perspektywa finansowa na 7 lat, wymagają dostosowania w zakresie kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych ministerstwa - powiedział szef resortu.

Ministerstwo rolnictwa, obsługa rolników, koronawirus, arimr, kowr

Ministerstwo apeluje: rolniku, masz sprawę to zadzwoń lub wyślij maila

Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa, resort rolnictwa zaapelował do rolników o załatwianie wszystkich możliwych spraw telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej. "Walka z koronawirusem wymaga...

- Jednym z wyzwań stojących przed nami są widoczne gołym okiem zmiany klimatu, a co za tym idzie również zmiany w środowisku naturalnym. Produkcja roślinna, rolnictwo precyzyjne, dobór odpowiednich roślin do właściwych gleb i ich wzajemny wpływ na stosunki wodne to tylko jeden z przykładów - tłumaczył Ardanowski.

Nowo utworzony Departament Klimatu i Środowiska będzie realizował zadania dotyczące zagadnień ochrony środowiska na obszarach wiejskich, hodowli roślin i nasiennictwa, nawożenia i oceny jego wpływu na środowisko, ochrony zasobów genowych, gospodarowania zasobami wodnymi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, biogospodarki, wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa, rejestracji środków ochrony roślin, a także cyfryzacji.

Jak mówił minister, rozszerzona zostanie działalność Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych, który będzie realizował zadania dotyczące przetwórstwa rolno-spożywczego, regulacji rynków rolnych w ramach WPR oraz rynków ziemniaków, napojów spirytusowych, aromatyzowanych produktów sektora wina, fermentowanych napojów winiarskich i piwa.

koronawirus, jan krzysztof ardanowski, wnioski o dopłaty, arimr, targi rolnicze

Minister apeluje do rolników w związku z koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem resort rolnictwa zaapelował do rolników, by elektronicznie składali wnioski o płatności bezpośrednie, a także rozważyli rezygnację z odwiedzania targów i wystaw. "Apeluję do rolników,...

Do zadań Departamentu należeć będą ponadto sprawy związane ze spółdzielczością rolniczą, grupami producentów rolnych i ich związkami, organizacjami producentów i ich zrzeszeń oraz organizacjami międzybranżowymi. W jego kompetencjach znajdzie się też statystyka rolna i rolnicza informacja rynkowa.

Nowy Departament Spraw Ziemskich będzie nadzorował gospodarkę ziemią w Polsce, a także wykonywał zadania w zakresie wspierania przemian struktury agrarnej i rewindykacji nieruchomości rolnych.

Do kompetencji departamentu należeć będą również kwestie dotyczące ochrony gruntów rolnych, w tym przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, planowania przestrzennego, geodezji rolnej, klasyfikacji gruntów, technicznych środków produkcji dla rolnictwa, kształtowania infrastruktury technicznej wsi.

- Ponadto Departament będzie się zajmował zestawianiem potrzeb jednostek podległych lub nadzorowanych na niektóre wydatki majątkowe oraz kontrolą ich wykorzystania, a także nadzorem nad Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa nie objętym zakresem działania innych departamentów - powiedział Ardanowski.

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra (GP) oraz 15 Departamentów: Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej; Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Budżetu i Finansów; Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej; Klimatu i Środowiska; Komunikacji i Promocji; Oświaty i Polityki Społecznej Wsi; Płatności Obszarowych; Polityki Międzynarodowej; Prawny; Przetwórstwa i Rynków Rolnych; Spraw Ziemskich; Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji; Wsparcia Rolników; Wspólnej Polityki Rolnej.

W nowej strukturze resortu znalazły się też cztery biura: Administracyjne; Dyrektora Generalnego; Kontroli oraz Biuro Ministra.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj