W grudniu najbardziej podrożały ziemniaki

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-01-2015,15:35 Aktualizacja: 21-01-2015,7:23
A A A
W grudniu ubiegłego roku - w porównaniu z listopadem - ziemniaki podrożały zarówno w skupie i na targowiskach. Więcej płacono też za kukurydzę i pszenicę, a mniej za m.in. żyto, trzodę chlewną i drób. 
 
Natomiast przez rok (grudzień 2014 do grudnia 2013 ) w skupie i na targowiskach spadły ceny niemal wszystkich produktów rolnych, z wyjątkiem drobiu, którego cena nie zmieniła się.
 
Ceny pszenicy w skupie w grudniu 2014 r. wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 67,23 zł/dt (100 kg), czyli o 4,2 proc., ale w odniesieniu do grudnia 2013 r. były niższe o 11,6 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 75,95 zł, tj. mniej o 0,1 proc. niż w listopadzie i o 15,1 proc. mniej niż w 2013 r.
 
O 1,4 proc. mniej niż w listopadzie płacono w skupie za żyto (52,36 zł/dt), a jego cena była o 7,9 proc. niższa niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym żyto potaniało w ciągu roku o prawie 16 proc.
 
Nie zmieniła się cena jęczmienia w skupie (60,31 zł/dt), ale w stosunku do grudnia 2013 zboże to potaniało o 20,6 proc. Na targowiskach za 100 kg jęczmienia płacono 71,35 zł, czyli o 14,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2013 r.
 
W grudniu ub.r. pszenżyto w skupie kosztowało 54,81 zł/dt, czyli mniej o 15 proc. niż rok wcześniej. 
 
O 4,7 proc. do 45,4 zł/dt spadła cena skupu owsa, w ciągu roku ziarno to potaniało o ponad 16 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena kwintala tego zboża wyniosła 60,08 zł i była o prawie 12 proc. niższa niż w grudniu 2013 r.
 
Znacznie, bo o ponad 33 proc. podrożały ziemniaki w skupie. W grudniu płacono za nie 35,72 zł/dt, natomiast na targowiskach - 68,93 zł/dt. W stosunku do analogicznego okresu 2013 r. ceny skupu były niższe o 29 proc. a na targowiskach - o 43,2 proc.
 
Kolejny miesiąc taniał żywiec wieprzowy, jego cena w skupie w grudniu ub.r. wyniosła 4,16 zł/kg i były niższa o 5,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 21,3 proc. w stosunku do grudnia 2013 r. Na targowiskach za żywiec wieprzowy można było uzyskać średnio 4,68 zł/kg (0,4 proc. mniej niż w listopadzie 2014).
 
Za prosię na chów płacono średnio 154,26 zł/szt., tj. mniej o 2,9 proc. niż przed miesiącem i o 9 proc. niż przed rokiem.
 
W grudniu 2014 r. ceny skupu żywca wołowego (5,75 zł/kg) wzrosły w stosunku do listopada o 1,7 proc., ale obniżyły się w skali roku o 5,7 proc..
 
Ceny skupu drobiu rzeźnego spadły do 3,99 zł/kg, czyli o 0,8 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale w skali roku nie zmieniły się.
 
Za 100 litrów (hl) mleczarnie płaciły średnio 123,48zł - to mniej o 0,8 proc. niż przed miesiącem i o 19,8 proc. niż przed rokiem.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement