UOKIK karze za wykorzystywanie przewagi kontraktowej wobec rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-08-2022,13:00 Aktualizacja: 05-08-2022,12:40
A A A

UOKiK nałożył ponad 300 tys. zł kary na spółkę PolishAgri, skupującą hurtowo zboża głównie od rolników indywidualnych. Firma żądała od nich całości zakontraktowanych dostaw, nawet jeśli nie mogli tego zrobić np. z powodu suszy czy powodzi.

Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PolishAgri skupuje hurtowo różne gatunki zbóż - m.in. pszenicę, żyto, pszenżyto, jęczmień browarny, głównie od rolników indywidualnych, prowadzących swoje gospodarstwa na niewielką skalę.

UOKiK, Tomasz Chróstny, Cefetra Polska, handel zbożem

Wymagali od rolników dostaw mimo suszy. UOKiK nałożył dotkliwą karę

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK nałożył ponad 2 mln zł kary na spółkę Cefetra Polska, która zajmuje się handlem zbożem. Przedsiębiorca wymagał od rolników całości zakontraktowanych dostaw, także w sytuacjach...

Strony działają w oparciu o przygotowany wzorzec umowy, a pojedynczy dostawca nie ma wpływu na jego treść.

"Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka w nieuczciwy sposób wykorzystuje przewagę kontraktowa wobec rolników, obciążając ich nadmiernym ryzykiem związanym z realizacją umowy. Przedsiębiorca żąda od dostawców realizacji zakontraktowanych dostaw, pomimo zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, w szczególności o charakterze siły wyższej, uniemożliwiających dostarczenie umówionej ilości zbóż" - wskazał Urząd.

Dodał, że tymi okolicznościami mogą być warunki klimatyczne, żywioły czy kataklizmy.

Jak podał UOKiK, w razie braku możliwości sprzedaży zakontraktowanych produktów z własnego gospodarstwa, dostawcy są zobowiązani do zapłaty kary lub samodzielnego kupna zbóż na wolnym rynku, bądź poniesienia kosztów zakupu zastępczego dokonanego przez PolishAgri.

UOKiK, mleczarnie, dostawcy mleka, spółdzielnie mleczarskie, mleko, skup mleka, przewaga kontraktowa, cena mleka

UOKiK sprawdza umowy spółdzielni mleczarskich z rolnikami

Prezes UOKiK sprawdza, czy umowy spółdzielni mleczarskich są zgodne z przepisami dotyczącymi nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. UOKiK informuje, że możliwość zbadania relacji pomiędzy spółdzielnią mleczarską a jej...

W niektórych przypadkach straty wynikające z działania siły wyższej przekraczały nawet 50 proc. średniej rocznej produkcji dostawcy. Praktyka trwa co najmniej od 2018 roku.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK podkreślił, że działalność rolnicza jest zależna w sposób szczególny od warunków pogodowych. Susze, nadmierne opady czy powodzie mogą powodować straty w plonach, których nie można przewidzieć, ani im zapobiec.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Prezes Urzędu wszczął również siedem postępowań wyjaśniających dotyczących aktualnej sytuacji na rynku zbóż.
 

Poleć
Udostępnij