Tego chcą rolnicy. Delegaci przedstawili postulaty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-01-2023,10:25 Aktualizacja: 22-01-2023,0:15
A A A

Uruchomienie kredytów preferencyjnych, redukcja pogłowia wilków, wyjaśnienie formalności związanych z budową biogazowni – to postulaty z XI Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej.

Zostały one przez PIR przekazane co centrali samorządu rolniczego, czyli Krajowej Rady Izb Rolniczych, by zacząć ich realizację. Podlascy działacze rolni wnoszą o:

        1. Uruchomienie kredytów preferencyjnych dla gospodarstw rolnych o oprocentowaniu maks. 0,2-0,3 stopy referencyjnej NBP.

"W związku z tym, iż w KPS dla WPR na lata 2023-2027 środki przewidziane na inwestycje zostały znacząco zmniejszone, wprowadzenie niskooprocentowanych kredytów jest jak najbardziej zasadne" – argumentuje PIR.

usuwanie azbestu z dachów, Związek Gmin Wiejskich RP, Naczelna Izba Kontroli

Gminy wiejskie o usuwaniu azbestu. Potrzebne środki, żeby podkręcić tempo

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej krytycznie ocenia realizację programu oczyszczania kraju z azbestu. Apeluje o jego rewizję i stworzenie nowych narzędzi oraz mechanizmów, które przyspieszą ten proces. W przyjętym...

        2. Zmniejszenie pogłowia wilków na terenie województwa podlaskiego.

"Dzięki programowi ochrony gatunkowej, populacja wilka wzrosła, co niestety przekłada się także na zagrożenie atakami na zwierzęta gospodarskie. Wilki podchodzą też do zabudowań. Dlatego należałoby wnikliwie ocenić liczebność populacji i rozważyć, czy jest ona adekwatna do możliwości terytorialnych gatunku i czy nie należy jej ograniczyć" – podkreśla podlaska Izba.

        3. Przedstawienie, jakie są wymogi formalno-prawne związane z budową biogazowni na gruntach rolnych, w tym wymagane odległości od budynków gospodarczych, mieszkalnych,od granicy działek, ujęć wodnych, rzek oraz jak wygląda proces przygotowania inwestycji.

        4. Umożliwienie rolnikom, hodowcom, sprzedaży emisji azotu w ramach tzw. ekoschematów. „Niezasadne jest pomijanie możliwości sprzedaży emisji azotu przez rolników, co mogłoby stanowić źródło dochodów oraz element realizacji zaleceń nowego KPS” – wyjaśnia podlaski samorząd rolniczy.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu