Składki KRUS. Od stycznia rolnicy zapłacą więcej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-12-2021,7:55 Aktualizacja: 27-12-2021,10:38
A A A

Wysokość należnych za I kwartał 2022 roku składek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe podała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zgodnie z tym, co na łamach Agropolski.pl zapowiadaliśmy, istotnie rośnie wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Za podlegającego mu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2022 r. trzeba uiścić 60 zł miesięcznie. Ostatnio było to 42 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka (1/3 pełnej składki) to 20 zł miesięcznie (teraz to 14 zł).

Aleksandra Hadzik, KRUS, Henryk Kowalczyk, Janusz Wojciechowski

KRUS ma już 30 lat. Cieszy się zaufaniem rolników

Na konferencji z okazji 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa powiedział, że KRUS cieszy się ogromnym zaufaniem rolników. Prezydent Andrzej Duda, jako honorowy patron spotkania wskazał w...
Ta podwyżka ma związek ze zwiększeniem z 10 do 20 zł za dzień stawki zasiłku chorobowego dla rolników. Podwyższona od 1 stycznia będzie też wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewidziano 1033 zł zamiast obecnych 809 zł. Pokrycie zwiększonych wydatków z tego tytułu wymaga zdaniem autorów zmian podniesienia stawki ubezpieczenia.

Bez zmian pozostaną natomiast póki co składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, ich małżonków i domowników. Podstawowa miesięczna składka w I kwartale 2022 r. to tak jak obecnie 101 zł. 

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 122 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 243 zł dla gospodarstw obejmujących od 100 do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 365 zł dla gospodarstw obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 487 zł dla gospodarstw obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2022 r. upływa 31 stycznia, a za pomocników rolnika - za dany miesiąc upływa z 15. dniem następnego miesiąca.

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement