Są skargi na rolników w sprawie "pryskania" roślin. Izba reaguje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-07-2022,9:20 Aktualizacja: 26-07-2022,9:09
A A A

W związku z licznymi uwagami napływającymi do Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin przez rolników zwracamy uwagę, że ich stosowanie stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników pestycydów - czytamy w komunikacie LIR.

Lubelski samorząd rolniczy przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami środki te należy stosować tak, by nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Henryk Kowalczyk, stosowanie pestycydów, strategia na rzecz bioróżnorodności, strategia "Od pola do stołu"

Polska nie zgadza się na rozporządzenie UE w sprawie pestycydów

Zaproponowana przez KE redukcja o połowę pestycydów w polskiej produkcji rolnej jest nie do przyjęcia bez straty plonów - mówił Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. Dodał, że zużycie pestycydów w kraju jest trzykrotnie...

Należy też przeciwdziałać zniesieniu ich na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu oraz planować ich stosowanie z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na tym obszarze.

LIR podkreśla ponadto, że rolnicy jako profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin, powinni przed zastosowaniem chemicznych zabiegów wykorzystać wszelkie inne dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami.

"Jako samorząd rolniczy, kładziemy silny nacisk na ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, a w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych. Należy pamiętać, że do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez ministra rolnictwa zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy" - brzmi dalej komunikat LIR.

Izba zaznacza, że stosowanie pestycydów w dzień i w nocy jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu szefa resortu rolnictwa. Trzeba m.in. zachowywać minimalnie odległości od określonych miejsc lub obiektów oraz na terenie otwartym "pryskać" jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

"W szczególności należy pamiętać, że nie wolno stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół. Bezwzględnie należy przestrzegać informacji zawartych na etykiecie, dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół, stosować środki w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasieki" - wskazuje LIR.

Jak podsumowuje, przestrzeganie tych zasad pozwoli wszystkim dbać o bezpieczeństwo ludzi i środowisko naturalne.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu