Rolnik dostał zaniżone odszkodowanie. Jest skarga nadzwyczajna

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Marek Siudaj PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-11-2021,13:10 Aktualizacja: 08-11-2021,13:30
A A A

Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną w sprawie zaniżenia odszkodowania przez ubezpieczyciela - poinformował urząd RF. Chodzi o wypłatę odszkodowania dla rolnika, który wskutek pożaru stracił część gospodarstwa.

Sprawa dotyczy wywołanego burzą pożaru budynków wchodzących w skład zabudowań gospodarstwa prowadzonego na południu Polski, do którego doszło w lipcu 2016 roku. Dwa z trzech budynków znajdujących się w gospodarstwie uległy zniszczeniu - budynek gospodarczy z lat 80. oraz mieszkalny z lat 20.

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich,Andrzej Paduszyński, Compensa TU SA Vienna Insurance G

Coraz więcej rolników decyduje się na dobrowolne ubezpieczenia

Do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych, gospodarze coraz częściej wykupują też te od następstw nieszczęśliwych wypadków, ochronę mienia oraz ubezpieczenie zwierząt od ognia i innych zdarzeń losowych. - Rolnicy to bardzo świadoma grupa, około...

Właściciel gospodarstwa posiadał ważne ubezpieczenie na wszystkie zabudowania, liczył więc na sprawiedliwą, zgodną z umową wypłatę odszkodowania.

Według RF, ubezpieczyciel ustalając wysokość szkody, ponownie odliczył stopień zużycia budynków, co doprowadziło do sytuacji podwójnego szacowania wartości. Pierwsze odliczenie miało bowiem miejsce przy wyliczaniu składki ubezpieczenia i zawieraniu umowy. W wyniku zastosowania takiego mechanizmu wyliczania szkody, poszkodowany rolnik zamiast blisko 80 tys. zł odszkodowania, otrzymał od ubezpieczyciela tylko nieco ponad połowę tej sumy.

Ubezpieczyciel obstawał przy swoim, więc rolnik postanowił dochodzić praw w sądzie. Orzekające w sprawie sądy podzieliły zdanie ubezpieczyciela stwierdzając, że uwzględnienie stopnia zużycia budynku na etapie ustalania rozmiaru szkody pozwala na ustalenie rozmiaru doznanego uszczerbku zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy.

Rzecznik Finansowy po zapoznaniu się z aktami sprawy podjął decyzję o wniesieniu skargi nadzwyczajnej, mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony ubezpieczonemu, któremu nie wypłacono pełnego odszkodowania w wyniku uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, ministerstwo rolnictwa

Wiemy, ile rząd przeznaczy na dopłaty do składek ubezpieczenia

Rząd na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich chce przeznaczyć w 2022 r. ponad 1 mld 420 mln zł - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Wysokość dopłat do składek wyniesie 65 proc. w przypadku upraw i...

- Gdyby zastosować prezentowany w orzeczeniach stanowiących podstawę niniejszej skargi sposób obliczenia wysokości szkody, polegający na ponownym odliczeniu od wysokości szkody stopnia zużycia budynków, doprowadziłoby to do sytuacji podwójnego szacowania wartości, a w konsekwencji doprowadziłoby to do zaniżenia należnego odszkodowania, które ze swej natury ma spełniać funkcję kompensacyjną - powiedział Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

W jego ocenie wyrok Sądu Okręgowego pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa, właściwymi dla stosunku zobowiązaniowego łączącego strony sporu, dlatego zarzucono naruszenie art. art. 2 w zw. z art. 7 i art. 32 Konstytucji. Treść jednej ze wskazanych norm, a mianowicie art. 7 Konstytucji nakazuje organom władzy działanie na podstawie i w granicach prawa. Powoduje to, że po stronie obywatela powstaje słuszne oczekiwanie, że organ władzy publicznej, w tym sąd wydając wyrok, prawidłowo zastosuje prawo. Art. 2 Konstytucji zaś statuuje zasadę państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

- Zasada ta wiąże się bezpośrednio z zasadą bezpieczeństwa prawnego i sprawiedliwości społecznej, które powinny skutecznie zabezpieczać dobra życiowe człowieka oraz jego interesy - powiedział Golecki.

W ocenie Rzecznika Finansowego orzeczenie wydane przez Sąd Okręgowy, uwzględniające miarkowanie odszkodowania poprzez podwójne zastosowanie zużycia technicznego, pozbawiło ubezpieczonego należnego mu odszkodowania, a w konsekwencji pozbawiło możliwości prowadzenia w sposób niezakłócony gospodarstwa rolnego. Rzecznik Finansowy wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia Sądu Okręgowego i orzeczenie co do istoty sprawy, zgodnie z żądaniem pozwu.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu