Rolnicy nadal potykają się o odpady. Największy problem z oponami od maszyn

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-07-2023,17:45 Aktualizacja: 20-07-2023,17:46
A A A

Kolejna interwencja Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) u minister klimatu i środowiska Anny Moskwy. Tym razem wniosek dotyczy rozwiązania problemów związanych z gospodarką odpadami powstającymi w ramach produkcji rolniczej.

Wskazano w nim dwie kluczowe kwestie wymagające uwagi - niską kwotę dofinansowania z programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów rolniczych oraz problem utylizacji zużytych opon od pojazdów rolniczych.

Waloryzacja kwoty dofinansowania

„Samorząd rolniczy pozytywnie ocenia program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Jednak obserwuje się spadek liczby gmin przystępujących do tego programu, co utrudnia rolnikom skuteczną utylizację odpadów. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być zbyt niska kwota dofinansowania utrzymująca się na poziomie 500 zł za 1 tonę odpadów od początku programu. W związku z tym, wnioskuje się o waloryzację kwoty dofinansowania, co umożliwiłoby większe zaangażowanie samorządów gminnych w realizację programu” – przekazuje KRIR.

odpady, odpady z gospodarstw, ministerstwo klimatu i środowiska, folie rolnicze, sznurki, big bagi

Nabór się zakończył. Co dalej z odpadami z gospodarstw?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odniosło się do wystąpienia w sprawie zagospodarowania odpadów w postaci folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag. Chodzi o wniosek samorządu...

W jej ocenie zwiększenie dostępnych środków finansowych dla samorządów przyczyniłoby się do efektywniejszego gromadzenia i utylizacji odpadów rolniczych, a tym samym do osiągnięcia zamierzonych celów programu.

Trudna utylizacja opon rolniczych

„Kolejnym istotnym problemem dotykającym rolników jest utylizacja zużytych opon od pojazdów rolniczych. Zauważa się narastający problem związany z tym rodzajem odpadu, zwłaszcza opon o dużej objętości. Chociaż istnieje możliwość oddania opon samochodowych do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, utylizacja opon maszyn rolniczych często stanowi trudność. W Polsce istnieje tylko kilka zakładów przyjmujących opony od maszyn rolniczych, a większość z nich wymaga wysokich opłat, sięgających nawet tysiąca złotych za utylizację 1 tony takiego odpadu. W związku z tym, program ‘Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’ powinien objąć również utylizację opon rolniczych” – wskazuje rolniczy samorząd.

Oczekuje on teraz, że resort klimatu i środowiska podejmie odpowiednie działania w celu rozwiązania tych problemów związanych z gospodarką odpadami rolniczymi.

„Skuteczne działania w tych obszarach przyczynią się do poprawy sytuacji rolników i wpłyną pozytywnie na ochronę środowiska” – podsumowują izby.

Poleć
Udostępnij