Składki na rolnicze ubezpieczenie do 2 listopada. Ile trzeba zapłacić?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-09-2021,10:00 Aktualizacja: 18-09-2021,19:50
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała komunikat o składkach na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe za czwarty kwartał 2021 roku.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w ostatni kwartale pozostaje na tym samym poziomie. Wynosi 42 zł miesięcznie (w przypadku składek za pomocników rolnika patrz tutaj).

emerytury rolników, krir, ministerstwo rolnictwa, inflacja

Głodowe emerytury rolników i rosnące ceny. KRIR pisze do ministra

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych domaga się od ministra rolnictwa wprowadzenia - w uzgodnieniu z rządem - indeksacji emerytur rolniczych o stopień inflacji.   We wniosku izby wskazują, że inflacja w ostatnich miesiącach utrzymuje się na...

Natomiast jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł miesięcznie.

Nie zmieniła się w ostatnim czasie wysokość emerytury podstawowej, sięgająca we wrześniu nadal 1013,63 zł, w związku z czym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w czwarty kwartale 2021 r. wynosi 101 zł, czyli tak samo jak za kwartał III.

Na tych samych poziomach zostaje w konsekwencji dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych. Wynosi:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 122 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 243 zł dla gospodarstw obejmujących obszar od 100 ha do 150 ha przeliczeniowych
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 365 zł dla gospodarstw obejmujących od 150 ha do 300 ha przeliczeniowych
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 487 zł dla gospodarstw obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych

"Jednocześnie przypominamy, że z uwagi na fakt, iż ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za IV kwartał 2021 r., tj. 31 października 2021 r., przypada w niedzielę, to zgodnie z postanowieniami ustawy Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z Ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. 2 listopada 2021 r." - wskazuje KRUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt