Przesyłki pod lupą PIORiN. Co wykryli inspektorzy?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-06-2024,11:55 Aktualizacja: 18-06-2024,11:58
A A A

Prawie 50 tysięcy przesyłek towarów, regulowanych unijnymi przepisami fitosanitarnymi, skontrolowali w 2023 roku inspektorzy z oddziałów granicznych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). To liczba porównywalna z rokiem poprzednim.

Importowane produkty pochodziły przede wszystkim z: Chin, Indii, Ukrainy, USA, Białorusi oraz Rosji. Udział importu z pozostałych krajów stanowił tylko 14 proc.

„W ogólnej liczbie zrealizowanych kontroli, 695 dotyczyło przesyłek w tranzycie fitosanitarnym (tj. przewożonych przez terytorium Unii do państwa trzeciego), a w 25 przypadkach były to przesyłki w procedurze dalszego transportu (kontrola dokumentacji była realizowana w punkcie kontroli granicznej, a pozostałe części kontroli (tzw. kontrola identyfikacyjna i bezpośrednia) we wskazanym przez importera, zatwierdzonym miejscu już na terytorium UE)” – informuje PIORiN w komunikacie.

Drewno, warzywa i owoce

Jak w nim dodano, towary kontrolowane w polskich punktach wwozu do UE, to głównie drewno oraz drewniany materiał opakowaniowy, które stanowiły ok. 90 proc. przesyłek. Ponadto importowano także świeże warzywa i owoce, stanowiące ok. 7 proc. przesyłek poddanych granicznej kontroli fitosanitarnej.

428 przesyłek zostało uznanych za niespełniających unijnych wymagań fitosanitarnych i w konsekwencji zakazano ich wprowadzenia na terytorium UE.

piorin, kontrole, kontrole fitosanitarne, granica

PIORiN o kontrolach na granicy z Ukrainą. "Obsada osobowa zwiększona"

W związku z natężonym ruchem towarów na granicy z Ukrainą, w oddziałach granicznych zwiększono obsadę osobową. Za bezpieczeństwo fitosanitarne odpowiada w sumie 47 osób, pracujących całodobowo przez 7 dni w tygodniu –...

Wykryte nicienie i chrząszcze

„Obecność agrofagów, które zgodnie z unijnymi przepisami fitosanitarnymi, nie mogą występować w towarach przeznaczonych do wprowadzenia do Unii Europejskiej, stwierdzono w przypadku 20 przesyłek. Były to m.in.: żywe nicienie oraz żywe chrząszcze Sinoxylon sp. w opakowaniach drewnianych pochodzących z Białorusi, Chin, Indii i Kazachstanu, a także wirus brunatnej wyboistości owoców pomidora (Tomato brown rugose fruit virus) w nasionach pomidora pochodzących z Indii” – wskazuje Inspekcja.

Sfałszowane świadectwa

Pozostałe przyczyny zakwestionowania przesyłek, to m.in.: brak lub sfałszowane świadectwa fitosanitarne; niedopełnienie przez importera wymogu rejestracji w systemie TRACES NT (system ten służy do zgłaszania importowanych przesyłek do granicznej kontroli fitosanitarnej); zawartość w przesyłce towarów zakazanych w imporcie do Unii (np. ziemia, rośliny do sadzenia winorośli); niezgodność opakowań drewnianych ze standardem ISPM 15 (jest to międzynarodowa norma, która określa zasady wykonywania zabiegów i znakowania opakowań drewnianych i drewna mocującego, powszechnie wykorzystywanych w transporcie/obrocie międzynarodowym wszelkim towarami).

Poleć
Udostępnij