Protestujący rolnicy mają konkretne postulaty. Zboża, zasób ziemi, zielony ład, ubezpieczenia…

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-04-2023,9:30 Aktualizacja: 14-04-2023,9:31
A A A

Uczestniczący w protestach w Szczecinie rolnicy przekazali konkretne postulaty, których realizacja mogłaby w ich ocenie uzdrowić sytuację w polskiej branży rolniczej.

Postulaty zostały umieszczone na facebookowym profilu NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim – pn. „Protest Rolników”. Są takie:

1) Gospodarstwa rolne - Tarcza antykryzysowa dla gospodarstw rodzinnych

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, gospodarstwa rodzinne w Polsce nie przekraczają 300 ha. Takie gospodarstwa powinny otrzymywać pomoc w związku z kryzysem energetycznym wywołanym wojną. Dlatego rolnicy żądają:

- dopłaty 1000 złotych do hektara,

- możliwości uzyskania kredytów preferencyjnych na odtworzenie potencjału produkcji rolnej (maksymalne oprocentowanie: 2 proc.),

- opracowanie i wdrożenie programu oddłużeniowego (m.in. przedłużenie spłat z tytułu zakupu nieruchomości rolnych w KOWR, dostępność kredytów na odtworzenie potencjału produkcji rolnej przez gospodarstwa rodzinne w trudnej sytuacji finansowej przy poręczeniu przez BGK).

Robert Telus, Szczecin, protest rolników

Wszystkie produkty spożywcze na granicy ukraińskiej będą kontrolowane

Wszystkie produkty spożywcze na granicy ukraińskiej będą kontrolowane, nie tylko zboże - zapewnił w czwartek w Szczecinie minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że w związku ze zbożem, od piątku ARiMR ma przyjmować wnioski na pomoc...

2) Ziemia - Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

- unieważnienie umowy dzierżawy ze spółką w Babinku,

- określenie zasad wyłączenia gruntów rolnych przez KOWR z tytułu kończących się umów dzierżawy dla gospodarstw rodzinnych,

- zmiana naliczania czynszów dzierżawy przez KOWR (rozwiązanie podobne jak naliczanie podatku rolnego – średnia z 11 kwartałów i wydłużenie spłaty rat za ziemię do 25 lat).

3) Import z Ukrainy - Obrót produktami rolno-spożywczymi z Ukrainy

- upublicznienie wykazu podmiotów importujących zboże z Ukrainy,

- ustalenie kontyngentów towarów rolno-spożywczych w wymianie handlowej z Ukrainą,

- usuwanie negatywnych skutków niekontrolowanego importu zbóż, kukurydzy i rzepaku, jaj, drobiu, olejów itp. z Ukrainy.

4) Rynki rolne - Rynki krajowe: zboża, kukurydza i rzepak

- uporządkowanie krajowych rynków rolnych związane ze zbożami, kukurydzą i rzepakiem. Na czas uregulowania sytuacji na rynkach wewnętrznych powinien zostać wprowadzony całkowity zakaz importu zbóż z Ukrainy, w tym zakaz transportu przez polskie porty. Rolnictwo ukraińskie powinno mieć wyznaczony okres przedakcesyjny na dostosowanie produkcji do standardów obowiązujących w UE.

krir, samorząd rolniczy, cpk, port zbożowy, rynek zbóż

KRIR postuluje: Port zbożowy zamiast CPK

Zamiast inwestycji w Centralny Port Komunikacyjny (CPK), czyli megalotnisko z całą infrastrukturą, samorząd rolniczy proponuje skierowanie tych środków na budowę portu zbożowego. Jak przekonuje Krajowa Rada Izb Rolniczych, w związku z coraz...

5) Zielony Ład

- Zawieszenie tzw. Zielonego Ładu. Unia Europejska, poprzez nieprawidłowo określone cele w ramach polityki klimatycznej, pogarsza konkurencyjność gospodarstw rodzinnych w Europie. Środki finansowe przeznaczone na ekoschematy powinny zostać rozdysponowane proporcjonalnie do złożonych wniosków (na hektary).

6) Krajowa Grupa Spożywcza

- PORTAGRO – współpraca Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Krajowej Grupy Spożywczej, Grupy Azoty oraz Orlenu z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA na rzecz utworzenia agroportu (od strategii, poprzez współpracę z firmami przeładunkowymi, po terminale KGS).

- sprzedaż nawozów w ramach umowy komisu - zacieśnienie współpracy pomiędzy Krajową Grupą Spożywczą a Grupą Azoty.

7) Kompetencje IJHAR-S

- rozszerzenie kompetencji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w sposób umożliwiający kontrole podmiotów skupowych płodów rolnych.

8) Ubezpieczenia rolnicze - zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

- zmiana modelu szacowania strat w rolnictwie,

- przywrócenie komisji klęskowych przy określaniu strat spowodowanych suszą oraz deszczami nawalnymi (rezygnacja z aplikacji),

- rozdzielenie produkcji roślinnej i zwierzęcej przy szacowaniu strat.

9) Paliwo rolnicze

- wprowadzenie specjalnego paliwa rolniczego na wzór krajów UE (Niemcy, Francja), sprzedawanego na preferencyjnych warunkach i wykorzystywanego w gospodarstwach.

Obecne rozwiązanie polegające na zwrocie podatku akcyzowego jest niewystarczające z uwagi na przyjęte limity oraz ceny oleju napędowego na rynku. Rozwiązanie wymaga wypracowania regulacji prawnych, finansowania oraz systemu dystrybucji.

Michał Kołodziejczak, Agrounia, Hrubieszów, protest

Rolnicy rozpoczęli protest przy linii kolejowej w Hrubieszowie

Rolnicy rozpoczęli w środę protest na drodze przy przejeździe kolejowym w Hrubieszowie (Lubelskie), który znajduje się niedaleko przejścia granicznego z Ukrainą; ruch samochodowy kierowany jest objazdami - poinformowała policja. Rzecznik...

10) Plan odbudowy hodowli w Polsce

- kredyty na inwestycje oraz kredyty na odtworzenie produkcji,

- prawo budowlane oraz ustawa zagrodowa,

- udział hodowców w przetwórstwie i handlu,

- łatwiejszy dostęp do programów pomocowych na inwestycje, odbudowa stada podstawowego,

- wspieranie hodowli przyzagrodowej.

11) Rolniczy fundusz gwarancyjny

- wprowadzenie funduszu gwarantującego wypłacalność transakcji w obrocie płodami rolnymi, działającego na zasadzie asekuracji, złożonego wyłącznie ze składek podmiotów gospodarczych, odprowadzanych w określonej wysokości procentowej transakcji kupna. Fundusz spełniałby rolę w rolnictwie na zasadzie tożsamej z rolą funduszy gwarancyjnych w bankach lub turystyce. Powinien mieć uprawnienia inspekcyjne i prewencyjne, pozwalające aktywnie sprawdzać wiarygodność podmiotów skupowych i eliminować lub przynajmniej ostrzegać przed ryzykiem transakcji z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Fundusz miałby być także wyposażony w możliwość skupowania od rolników ich wierzytelności, tak aby mieć prawa dochodzenia i w maksymalny sposób odzyskiwania środków od niewypłacalnych podmiotów.

12) Ochrona przyrody

- Utworzenie funduszu na rzecz wypłacania odszkodowania z tytułu strat spowodowanych przez gatunki chronione.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu