Program mikroretencji sposobem na suszę. Na Opolszczyźnie mają pomysł

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-10-2015,10:55 Aktualizacja: 20-10-2015,11:01
A A A

Budowa wielu małych, mających do 1 ha powierzchni stawów, oczek wodnych, progów na rowach melioracyjnych i systemu ich powiązań to założenia programu mikroretencji, który przedstawił Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski.

Włodarz województwa podczas konferencji prasowej mówił, że niewykorzystanym potencjałem w walce z suszą jest praca tzw. systemów urządzeń melioracji szczegółowych, do których zalicza się np. rowy czy drenaże. Wskazał, że służyły one w Polsce do odprowadzania wody.

Najwyższa Izba kontroli, mała retencja, zbiorniki wody

NIK: mała retencja mocno kuleje. Zaniedbania są ogromne

Najwyższa Izba kontroli alarmuje, że konsekwencją zaniechania i odstąpienia od realizacji przedsięwzięć z zakresu małej retencji będzie utrwalanie się stanu, w którym konieczność likwidacji skutków upałów i suszy będzie...

- Pomysł programu mikroretencji polega na odwróceniu tej filozofii. Tzn. na tym, aby w określonych warunkach przygotować system urządzeń do gromadzenia wody. Powinien on pracować tak, aby w momentach nadmiaru wody zatrzymywać ją i aby była ona do dyspozycji, gdy jej brakuje - wyjaśniał Wilczyński.

W przekazanych mediom materiałach wyjaśniono, że urządzenia mikroretencji miałyby być wykorzystywane m.in. do gromadzenia wody z tzw. spływu powierzchniowego, utrzymywania i rozwoju bioróżnorodności, ale też np. ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej czy kształtowania przestrzeni publicznej, co ma przyczyniać się do poprawy warunków życia i funkcjonowania przedsiębiorczości.

W założeniach podkreślono, że istotnym działaniem programu mikroretencji ma być odtwarzanie dawnych systemów melioracji szczegółowych oraz innych małych urządzeń wodnych zdegradowanych w ostatnich dziesięcioleciach.

Program mikroretencji ma - jak mówił Wilczyński - "od strony infrastruktury przygotować na suszę, niwelować jej skutki i zmniejszać uciążliwość". - Każda zgromadzona dzięki temu woda, która będzie mogła być użyta do nawodnienia upraw, będzie korzyścią dla rolników - mówił.
stosunki wodne, mała i średnia retencja, marek sawicki

Sawicki: trzeba poprawić meliorację w Polsce

Minister rolnictwa uważa, że trzeba poprawić stan melioracji w Polsce i budować małe i średnie zbiorniki retencyjne.    Po spotkaniu z marszałkami województw na temat potrzeb w zakresie małej i średniej retencji, Sawicki...

Dodał, że proponowany program może funkcjonować jako wojewódzki, ale też krajowy. - Inicjatywa taka w roku suszy jest oczywistą i konieczną. Moment też jest właściwy, bo tak się dzieje, że dopiero jak natura daje nam popalić to zaczynamy być skłonni do podejmowania zdecydowanych działań - tłumaczył przyznając, że w poprzednich latach działania służb publicznych koncentrowały się głównie na działaniach przeciwpowodziowych.

- Teraz mamy sytuację odwrotną - niedobór wody. I kto wie, czy straty tym spowodowane nie będą większe, bo występują nie tylko w rolnictwie. Mamy wyraźne straty w środowisku związane z ginięciem całych ekosystemów i wysychaniem drzewostanów - wyliczał.

W programie podano, że możliwe źródła finansowania inwestycji z zakresu mikroretencji to np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, fundusz sołecki, dotacje budżetu państwa dla spółek wodnych, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko czy PRO 2014-2020. 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj