Potrzebna nowa kategoria dróg: DR - dojazdowa rolnicza

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-01-2023,10:35 Aktualizacja: 16-01-2023,10:37
A A A

Nowoczesne maszyny rolnicze znacznie "urosły" w porównaniu do tych starszej daty. Za tym muszą iść odpowiednie drogi, by takie gabaryty można było bezpiecznie przemieścić na pola. Jest nawet pomysł, by zrobić specjalną, "rolniczą" kategorię dróg.

Koncepcja została przedstawiona w stanowisku Zarządu Lubelskiej Izby Rolnicze (na wniosek Walnego Zgromadzenia LIR) z postulatem zmiany rozporządzenia ministra infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

mandat za jazdę kombajnem z hederem, KRIR, prace polowe, Wielkopolska Izba Rolnicza

Kombajnem z hederem, ale z "pilotem"?

I znowu wracamy do wciąż "gorącego" - mimo że już dawno po żniwach - tematu przemieszczania się kombajnów z szerokimi hederami po drogach publicznych. Tym razem pomysł na rozwiązanie problemu przedstawił wielkopolski samorząd...

Podkreślono na wstępie, że gospodarstwa rolne w ostatnich latach, m.in. dzięki inwestycjom finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, powiększyły znacznie park maszynowy.

"Zwiększyła się liczba ciągników, a także innych nowoczesnych maszyn rolniczych. Bezpieczny i bezproblemowy dojazd do pól mogą zapewnić wyłącznie zmodernizowane drogi, które poprawiają jednocześnie warunki pracy rolników. Modernizacja dróg powinna polegać na wzmocnieniu podłoża, co umożliwi przejazd cięższego sprzętu rolniczego, a także na położeniu utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi" - napisał lubelski samorząd rolniczy.

W związku z tym proponuje właśnie wprowadzenie konkretnych zmian we wspomnianym rozporządzeniu. LIR postuluje, by:

  • w dziale III Rozdziale I, w par. 11, wyodrębnić nową kategorię drogi oznaczonej symbolem DR - dojazdowa rolnicza
  • w par. 13 - wyznaczyć maksymalną prędkość do 30 km na godz., natomiast pozostałe wymogi techniczno-budowlane określić na poziomie jak dla drogi klasy D - droga dojazdowa

    Agrobiznes bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu