Pomocowy absurd. Rolnik ma jednocześnie rozwijać i "zwijać" produkcję

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-12-2022,8:05 Aktualizacja: 27-12-2022,8:09
A A A

Lubelska Izba Rolnicza zwraca uwagę na niespójność programów inwestycyjnych i rolno-środowiskowo-klimatycznych z PROW 2014-2020, z nowymi normami określonymi w rozporządzeniu unijnym oraz w rodzimym Planie Strategicznym WPR.

W stanowisku Walnego Zgromadzenia LIR zaapelowano o zmianę przepisów, by umożliwić rolnikom wywiązanie się z wieloletnich umów z programów inwestycyjnych i rolnośrodowiskowych w ramach PROW.

Rzepak i zboża w ekoschemacie, Wielkopolska Izba Rolnicza, struktura zasiewów, Plan Strategiczny

Rzepaki i zboża w ekoschemacie jednak oddzielnie? Trwają rozmowy z UE

Jest odpowiedź na skierowany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez rolniczy samorząd sprzeciw w sprawie połączenia w płodozmianie, w ramach ekoschematu "Zróżnicowana struktura upraw", zbóż i rzepaku w jednej grupie....

Brak spełnienia warunków zawartych w podpisanych umowach grozi sankcjami, a nawet koniecznością zwrotu kwoty pomocy. A przecież od 2023 r. obligatoryjne dla gospodarzy jest jednocześnie przestrzeganie nowych norm dotyczących utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej.

Jak wskazali delegaci z LIR, normy i podstawowe wymogi są w załączniku do rozporządzenia unijnego z 2 grudnia 2021 r., ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie.

"Norma GAEC 8, określona jako minimalny udział powierzchni przeznaczonych na obszary i elementy nieprodukcyjne, może być niemożliwa do spełnienia dla gospodarstw rolnych realizujących program rolno-środowiskowo-klimatyczny z PROW 2014-2020, w ramach Pakietu1. Rolnictwo zrównoważone. W ramach tego pakietu nie ma możliwości dokonywania zmian w działkach rolnych, podzielonych na 5 lat trwania zobowiązania i nie ma też możliwości deklarowania ugorów, bo jest to proceder sankcjonowany. W jaki zatem sposób rolnik realizujący takie zobowiązanie ma spełnić tę normę, w której założeniem min. jest zachowanie 3 czy też 4 proc. elementów nieprodukcyjnych, jeśli takowych nie ma w gospodarstwie rolnym i dodatkowo nie ma możliwości deklarowania ugorów?" - pyta lubelski samorząd rolniczy.

ekoschemat "Rolnictwo węglowe" , KRIR, praktyai "Zróżnicowana struktura upraw"

KRIR: ekoschemat "Rolnictwo węglowe" do zmiany

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa o zmianę warunków dostępu do ekoschematu "Rolnictwo węglowe" w ramach praktyki "Zróżnicowana struktura upraw". Planowane...

Wskazuje dalej, że Modernizacja gospodarstw rolnych to działanie inwestycyjne z PROW, którego założeniem jest doprowadzenie do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) o co najmniej 10 proc. w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Zwiększenie GVA można osiągnąć m.in. poprzez zmianę profilu (struktury upraw) oraz skali produkcji.

"Rolnik po podpisaniu umowy z ARiMR na zakup określonej maszyny, np. siewnika punktowego do buraków, zobowiązany został do zwiększenia struktury upraw buraków cukrowych. W jaki sposób ma zwiększyć strukturę upraw i osiągnąć wzrost GVA, skoro jest zobowiązany do wyłączenia z własnego gospodarstwa 3-4 proc. obszaru i przeznaczenia go na elementy nieprodukcyjne, np. na ugory? Czy dążymy do restrukturyzacji gospodarstw rolnych i ich rozwoju czy też ich likwidacji?" - czytamy w stanowisku LIR.

Dlatego lubelscy działacze domagają się zmiany przepisów unijnych i krajowych, polegającej na wykreśleniu normy GEAC 8, której założeniem jest zwiększenie bioróżnorodności siedlisk przyrodniczych.

W ocenie LIR jest sprzeczna z programami rolno-środowiskowo-klimatycznymi (Pakiet 1) oraz z działaniem Modernizacja gospodarstw, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju, oraz niemożliwa do realizacji przez rolników realizujących programy inwestycyjne.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!