Polska przystąpi do Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-10-2019,8:10 Aktualizacja: 17-10-2019,8:15
A A A

Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie 13 czerwca 1976 r. Jest ona podstawą do wyrażenia zgody na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji porozumienia.

Za ustawą powiedziało się 421 posłów, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Wcześniej projektem zajmowały się sejmowe komisje: rolnictwa oraz spraw zagranicznych. Podczas drugiego czytania projektu nie wniesiono poprawek.

Sejmowa komisja rolnictwa bez przewodniczącego z opozycji?

Wszystko wskazuje na to, że niepisany zwyczaj, gdy przewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostaje parlamentarzysta z opozycyjnej partii, zostanie złamany. Politycy PiS mają dość zamieszania, jakie towarzyszy kolejnym posiedzeniom...

Polska jest członkiem dwóch organizacji ONZ zajmujących się kwestiami rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie chce przystąpić do trzeciej - Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (International Fund of Agricultural Development) (IFAD). Został on założony w 1977 r.

- Zamysł powołania takiego Funduszu zrodził się podczas światowej konferencji żywności, która miała miejsce w Rzymie 1974 r. Impulsem stał się kryzys na rynkach żywności, który wywołał klęskę głodu i niedożywienie w wielu regionach świata, przede wszystkim w najuboższych krajach Afryki - mówił w środę podczas drugiego czytania projektu poseł sprawozdawca Jan Duda (PiS).

Fundusz posiada międzynarodową osobowość prawną. Jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jednocześnie międzynarodową instytucją finansową. Siedziba IFAD mieści się w Rzymie. W skład systemu Narodów Zjednoczonych wchodzi 15 organizacji wyspecjalizowanych, spośród których Polska nie należy jedynie do IFAD.

Ardanowski chce nadal być ministrem rolnictwa

- Jeżeli przyszły premier przedstawi mi propozycję kontynuowania pracy w resorcie rolnictwa, to poważnie się nad nią zastanowię - mówi Jan Krzysztof Ardanowski w rozmowie z multiportalem Agropolska.pl i zapewnia, że ma wiele planów na...

Nasz kraj jest jednym z zaledwie dwóch krajów członkowskich ONZ z 50 największych gospodarek świata, które nie są członkami IFAD. Jest ponadto w gronie jedynie 7 krajów UE, które nie należą do Funduszu.

Polska jako kraj rozwinięty, nie będzie bezpośrednio beneficjentem pomocy ze strony IFAD, lecz może dzięki członkostwu w tej organizacji przede wszystkim promować rolnictwo (m.in. przez transfer technologii w sektorze rolnym do krajów rozwijających się, wymianę know-how z innym krajami wysokorozwiniętymi świadczącymi pomoc rozwojową czy przez inwestycje infrastrukturalne w rolnictwie i sprzedaż maszyn rolniczych) i dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy Funduszu w celu realizacji krajowych celów rozwojowych.

Przystąpienie Polski do Funduszu nie będzie wymagało zmian w obowiązującym prawie. Zaznaczył, że członkostwo nie wiąże się żadnymi obowiązkowymi wpłatami ani wkładami do budżetu, mają wyłącznie charakter dobrowolny. Obecnie ok. 100 państw członkowskich dobrowolnie wspiera Fundusz. Żaden członek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Funduszu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj