Polacy coraz mniej krytycznie oceniają rynek pracy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-03-2016,10:35 Aktualizacja: 30-03-2016,11:11
A A A

Polacy są krytyczni w opiniach na temat rynku pracy, ale liczba respondentów źle oceniających sytuację jest najniższa od 2009 r. - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Liczba uznających sytuację na rynku pracy za dobrą wzrosła przez rok z 4 do 17 proc.

W marcu 2014 r. sytuację na rynku pracy jako złą oceniało 76 proc. Polaków. Rok później negatywnie postrzegało ją 68 proc., natomiast w marcu 2016 roku odsetek spadł do 49 proc.

Społeczna percepcja w dużej mierze odzwierciedla rzeczywistą sytuację na rynku pracy. Według danych GUS, stopa bezrobocia (rejestrowanego) w analizowanym okresie spadła: w marcu 2014 r. wynosiła 13,5 proc., w marcu 2015 - 11,5 proc., w styczniu 2016 - 10,3 proc.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia, miejsca aktywizacji zawodowej

Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 10,3 procenta

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym wyniosła 10,3 proc., czyli podobnie jak w styczniu - podało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dla porównania przed rokiem wynosiła 11,9 proc. Bezrobocie na poziomie...

Z sondażu wynika, że w marcu br. we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych przeważają negatywne opinie na temat rynku pracy, ale między niektórymi grupami występują istotne różnice.

Źle oceniają rynek pracy przede wszystkim kobiety (55 proc.), osoby w średnim wieku lub starsze, tzn. 45+ (53 proc. i więcej), mieszkańcy wsi (53 proc.) i z małych miast (54 proc.), osoby o niskim statusie zawodowym: robotnicy niewykwalifikowani (58 proc.), bezrobotni (72 proc.), emeryci i renciści (59 proc.).

Mniej krytyczni są mężczyźni, mieszkańcy dużych miast, osoby o wyższym lub wysokim statusie zawodowym: kadra kierownicza, średni personel. Co czwarta lub piąta osoba z tych grup ocenia rynek pracy dobrze.

Poza województwami zachodniopomorskim i podlaskim - w pozostałych 14 województwach sytuacja na rynku pracy poprawiła się. Największą poprawę odczuli mieszkańcy pięciu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego.

Do grupy o największym poczuciu zagrożenia utratą pracy należą: pracujący emeryci (52 proc.), pracownicy usług (44 proc.) oraz robotnicy (41 proc. robotników niewykwalifikowanych i 40 proc. wykwalifikowanych). Bardziej zagrożeni czują się pracownicy sektora prywatnego poza rolnictwem niż państwowego.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2-9 marca 2016 roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj