Plan strategiczny WPR wzbudza wiele kontrowersji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-11-2021,11:15 Aktualizacja: 24-11-2021,11:19
A A A

W trakcie dotychczasowych konsultacji do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wpłynęło ok. 4,5 tys. uwag - poinformowała Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa. Dokument ma wdrażać instrumenty unijnej polityki rolnej do polskiego rolnictwa.

Wiceminister poinformowała podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa, że odbyły się dwie tury konsultacji, w trakcie których odbyło się ok. 200 spotkań. Obecnie ministerstwo rolnictwa pracuje już na trzeciej, zmienionej wersji Planu.

wspólna polityka rolna po 2023 roku, Europejski Zielony Ład, Janusz Wojciechowski, Parlament Europejski

Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził reformę WPR

Parlament Europejski zatwierdził reformę unijnej polityki rolnej. Dzięki zmianom ma być bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza i bardziej elastyczna. W trakcie negocjacji nad kształtem reformy europosłowie podkreślili, że wzmocnienie...

Uwzględniono w niej część uwag różnych organizacji branżowych i rolniczych, a także robocze uwagi Komisji Europejskiej. Uwagi można zgłaszać tylko do 25 listopada poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej resortu.

- Najwięcej propozycji zmian dotyczyło: ekoschematów, finansowania programu Leader; pozostałych płatności bezpośrednich, w szczególności płatności związanych z produkcją oraz płatności redystrybucyjnej; definicji aktywnego rolnika, interwencji w sektorze pszczelarskim; interwencji na rzecz systemów jakości; cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach wiejskich i Natura 2000; interwencji na rzecz scalania gruntów; wsparcia rozwoju infrastruktury wiejskiej - wyliczała Gembicka.

Wskazała, że główne wprowadzone zmiany dotyczyły, w zakresie I filaru, warunków przyznawania płatności redystrybucyjnej. Zostaną nią objęte również gospodarstwa posiadające 1-2 ha użytków rolnych (w pierwszej wersji ich nie było). Dopłata będzie przyznawana rolnikom posiadającym gospodarstwa do 50 ha użytków rolnych, przy czym płatność będzie wypłacana maksymalnie do 30 ha. Zmieniono warunki przyznawania płatności do młodego bydła i do krów. Dopłata będzie przysługiwała do 20 sztuk, niezależnie od wielkości stada.

Niezadowolenie unijnych rolników WPR rośnie

Rośnie niezadowolenie europejskich rolników w związku z nową Wspólną Polityką Rolną. Jej konsekwencją będzie ograniczenie produkcji rolnej i dochodów rolników. Instytut Gospodarki Rolnej (IGN) chce debaty na...

Zmieniona została definicja rolnika aktywnego zawodowo poprzez uwzględnienie negatywnej listy działalności pozarolniczej. Zmieniono także warunki mechanizmu redukcji płatności (tzw. capping) - dla gospodarstw otrzymujących roczną dopłatę w granicach 60-100 tys. euro, redukcja płatności wyniesie 85 proc., a dla tych, które otrzymują powyżej 100 tys. euro - 100 proc.

Wiceminister wyjaśniła, że zrezygnowano ponadto z premii ubojowej dla opasów zabijanych metodą z ogłuszeniem, podniesiono stawki płatności dla dobrostanu świń, dodano wsparcie krajowe: uzupełniającą płatność podstawową oraz płatność do tytoniu do ilości objętej umowami kontraktacyjnymi.

W ramach II filaru m.in. zwiększono budżet na inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność np. na zakup maszyn do zbioru, wspólne inwestycje, a także na operacje dotyczące przechowalnictwa i przygotowania do sprzedaży. Ustalono, że ARiMR będzie wdrażał wszystkie rodzaje interwencji z wyjątkiem Leadera (który pozostanie w gestii samorządów wojewódzkich).

Janusz Wojciechowski,  reforma WPR 2023-2027, budżet rolny, dopłaty do rolnictwa

Wojciechowski miał obawy, ale jest kompromis w sprawie WPR

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, którą zaakceptowali ministrowie rolnictwa państw UE, opiera się na podejściu, że rolnictwo to nie przemysł, ziemia to nie fabryka, a zwierzęta to nie maszyny - komentuje Janusz Wojciechowski, komisarz...

Podczas posiedzenia komisji posłowie odnosili się do projektu wskazując, że zbyt mało środków zostało przeznaczone na infrastrukturę wiejską, czy scalanie gurtów, a także np. na dopłaty do uprawy buraków cukrowych. Pytali także, dlaczego resort nie uwzględnił wielu uwag zgłoszonych przez organizacje branżowe. Ustalono, że dyskusja w sprawie - jak zwracano uwagę - najważniejszego dokumentu, który przesądzi o kształcie i rozwoju polskiego rolnictwa na następne lata będzie kontynuowana.

W odpowiedzi na uwagi Gembicka stwierdziła, że środki na infrastrukturę na wsi znajdują się także w innych funduszach. Wyjaśniła, że wiele z propozycji zmian było sprzecznych ze sobą, a przykład propozycje branży były sprzeczne z tym, co proponowali ekolodzy itp.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 ma wspierać zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa, przyczynić się do poprawy dochodów rolniczych, tak by były zbliżone do dochodu osiąganego w innych działach gospodarki narodowej. Ma ponadto wspierać poprawę konkurencyjności i odporność na ryzyka klimatyczne i rynkowe gospodarstw rolnych oraz przyczynić się do zwiększenia efektywności gospodarowania.

Jak poinformowała Gembicka, projekt zmienionego planu został przekazany do oceny oddziaływania na środowisko. W pierwszej połowie grudnia dokument trafi do prac rządowych i zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, a do 1 stycznia 2022 r. zostanie przekazany do KE. Komisja ma czas na negocjacje w sprawie planów krajowych do końca sierpnia przyszłego roku. Nowa WPR ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj