PKB wzrósł w pierwszym kwartale o 3 procent

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-06-2016,11:30 Aktualizacja: 01-06-2016,12:34
A A A

PKB niewyrównany sezonowo, liczony w cenach stałych roku poprzedniego, wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2016 r. o 3 proc. - wyższy był popyt krajowy, ale niższe inwestycje - podał Główny Urząd Statystyczny we wstępnym szacunku PKB.

"W I kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) obniżył się realnie o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, kiedy odnotowano wysoki wzrost, i był wyższy niż przed rokiem o 2,6 proc." - poinformował ponadto GUS w komunikacie.

komisja europejska, pkb, produkt krajowy brutto, deficyt budżetu

Bruksela szacuje: PKB Polski wzrośnie w tym roku o 3,7 proc.

Polski produkt krajowy brutto wzrośnie w tym roku o 3,7 proc., a w przyszłym o 3,6 proc. - ocenia Komisja Europejska w opublikowanych wiosennych prognozach gospodarczych.  Deficyt ma wynieść 2,6 proc. PKB w tym roku, zaś w 2017 r. - 3,1 proc....

W IV kw. ubiegłego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 4 proc. licząc rok do roku i o 1,3 proc. wobec poprzedniego kwartału. Natomiast PKB niewyrównany sezonowo wzrósł w ostatnim kwartale zeszłego roku 4,3 proc. rdr.

W majowym szybkim szacunku GUS podał, że PKB wyrównany sezonowo w pierwszym kwartale br. wzrósł wobec analogicznego okresu ubiegłego roku o 2,5 proc.

GUS poinformował, że wzrost spożycia publicznego wyniósł 4,4 proc., ale nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 1,8 proc. "Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 13,3 proc. wobec 14 proc. przed rokiem" - wyjaśnił urząd statystyczny.

"Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., była wyższa o 2,8 proc. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., natomiast w budownictwie była niższa odpowiednio o 12,6 proc." - wyjaśnił GUS.

W komunikacie wskazano poza tym, że licząc według danych wyrównanych sezonowo (kwk) popyt krajowy w I kw. 2016 r. wzrósł realnie o 0,2 proc., spożycie ogółem wzrosło realnie o 0,7 proc., wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 0,9 proc. "Akumulacja w I kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 1,9 proc. Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2016 r. zmniejszyły się realnie o 1,5 proc." - dodał GUS.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu