Pieniądze na wypas, czyli owce i kozy ze wsparciem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
24-05-2016,13:30 Aktualizacja: 24-05-2016,13:48
A A A

Rozstrzygnięto konkursy na wypas owiec i kóz oraz promocję tradycyjnego pasterstwa w Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Pierwszy otwarty konkurs ofert miał na celu ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu (tradycyjnego, szałaśniczego) owiec na wybranych halach i polanach górskich Beskidów oraz wypasu owiec i kóz na murawach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

mięso owcze, mięso kozie, handel mięsem, rynek mięsa

Unia produkuje coraz więcej mięsa koziego i owczego

W ubiegłym roku - po latach spadków - kraje Unii Europejskiej zwiększyły o 4,4 proc. do 953 tys. ton produkcję mięsa owczego i koziego.   Eksperci z Brukseli uważają, że w bieżącym roku możliwy jest jedynie niewielki (0,6 proc.) wzrost...
Działania te realizować będą dwa podmioty: w Beskidach - Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne (dotacja ok. 397 tys. zł) , na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej - Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego (ok. 83 tys. zł.) - informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Drugi konkurs promujący Program Owca Plus ma na celu wsparcie projektów w dziedzinie pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na działania promocyjne przeznaczono w bieżącym roku 82 tys. zł. Dotację otrzymało trzynaście podmiotów m.in. XX Jubileuszowy Redyk - wiosenny Wypęd owiec na hale, Festyn rodzinny "Jura - region z tradycją" czy VII Jarmark Pasterski - "Pasterska zagroda edukacyjna".

Stopniowy zanik wypasu owiec wpływa praktycznie nieodwracalnie na zarastanie cennych przyrodniczo terenów Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej ekspansywnymi gatunkami roślin i samosiejkami drzew.

wypas owiec i kóz, hodowla owiec i kóz, witold trólka

Samorząd wspiera hodowlę owiec i kóz. Są pieniądze na wypas

Władze województwa śląskiego ogłosiły dwa konkursy, które mają wspierać hodowlę owiec w Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej - podał Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. Na ten cel trafi w br. 580...
To z kolei prowadzi do zubożenia przyrody oraz powoduje nieodwracalne zmiany w tradycyjnym krajobrazie, pozbawiając go m.in. walorów turystycznych.

Aby temu zapobiec w 2007 roku samorząd województwa śląskiego przystąpił do realizacji Programu Owca Plus. Program zakładał przywrócenie gospodarki pasterskiej w Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Owca Plus to przykład praktycznej realizacji czynnej ochrony cennych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez powstrzymanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarkę pasterską.

Ponadto program wpływa pozytywnie na kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, stymuluje rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych, rękodzieła, a także rozwój turystyki kulturowej.

wały przeciwpowodziowe, owce, Bronisław Dutka, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Owce będą się paść na wałach przeciwpowodziowych

Owce z powodzeniem mogą być wykorzystywane w roli "żywych kosiarek" na wałach przeciwpowodziowych - oceniają naukowcy, którzy od trzech lat prowadzą program badawczy w Małopolsce. - Efektem prac badawczych jest konkluzja, że owce...
W latach 2008-2015 na realizację Program Owca Plus województwo śląskie przeznaczyło ok. 4,5 mln złotych.

W 2014 r. dzięki wsparciu z programie wypasano w Beskidach około 2500 sztuk zwierząt, na Jurze - 370 sztuk zwierząt (228 owiec i 142 kóz).

Zarówno w Beskidach, jak i na Jurze wypasający otrzymują wynagrodzenie za przeprowadzenie wypasu. Pasterze i hodowcy owiec mogą liczyć także na wsparcie związane z opieką nad stadem, m.in. opiekę weterynaryjną i zakup wyposażenia przydatnego przy hodowli.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj