Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności ma zwiększyć ochronę konsumentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, Przemysław Olszewski, (zac) | redakcja@agropolska.pl
11-03-2017,19:00 Aktualizacja: 13-03-2017,10:23
A A A

Utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności zmniejszy liczbę kontroli i zwiększy ochronę konsumentów - przekonywał do projektów dwóch ustaw wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki podczas posiedzenia sejmowej podkomisji.

W środę podkomisja do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności omawiała propozycje zawarte w projektach ustaw: o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz o przepisach wprowadzających ustawę.

Jak poinformował PAP kilka dni wcześniej minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, uwagi do niektórych zapisów ma minister zdrowia.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, kil-w, żywność, bezpieczeństwo żywności

KIL-W chce jednej inspekcji czuwającej nad bezpieczeństwem żywności

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności - poinformował na konferencji prasowej Jacek Łukaszewicz, prezes izby. Szef KIL-W powiedział, że kilka dni temu...
Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki podał, że konferencja uzgodnieniowa, na której resort odniesie się do przedstawionych uwag, ma odbyć się w piątek.

Wiceminister zaznaczył, że projekty zakładają połączenie Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW), Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcji Handlowej (IH) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w jedną instytucję odpowiedzialną za bezpieczeństwo żywności.

Zarudzki przypomniał, że projekty w ubiegłym roku trafiły do konsultacji publicznych i w wyniku przedstawionych uwag projekty zostały zmienione. 17 lutego br. trafiły do konsultacji międzyresortowych.

Zdaniem Zarudzkiego warto odpowiedzieć, po co potrzebne są zmiany, jakie będą korzyści. Jak mówił, przede wszystkim chodzi o przyjazne zasady kontroli, poprawę organizacji pracy inspekcji na poszczególnych poziomach, zmniejszenie liczby kontroli i audytów. Kolejne korzyści to: kompleksowość działań, zwiększenie ochrony konsumenta poprzez uszczelnienie systemu nadzoru, zwiększenie jego przejrzystości i wyeliminowanie sporów, zmniejszenie kosztów urzędowej kontroli żywności i przyspieszenie reakcji na występujące kryzysy na rynku żywności - wyliczał.

żywność, jakość żywności, podwójne standardy żywności, węgry, słowacja,

Jurgiel: Polska nie widzi problemu różnej jakości żywności

Polska nie dostrzega problemu podwójnych standardów żywności w UE, ale przyłączyła się do wniosku, by sprawą zajęła się Komisja Europejska - poinformował w poniedziałek w Brukseli minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. O zajęcie się...
Dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności i weterynarii resortu rolnictwa Krystian Popławski poinformował o głównych założeniach projektów. Zgodnie z nimi, zostanie powołany Główny Inspektor Bezpieczeństwa Żywności, który będzie miał pięciu zastępców. Głównego Inspektora będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra rolnictwa.

Nadzór nad inspekcją będzie sprawował minister rolnictwa. Nowa instytucja będzie miała "spionizowaną" strukturę. Jednostki terenowe nie będą, jak dotychczas, podporządkowane wojewodom lub władzom samorządowym, a kierownictwu nowej inspekcji.

Projektowana ustawa zakłada automatycznie zwolnienie wszystkich pracowników, a następnie zaangażowanie ich do nowej jednostki. - Nie planuje się zwolnienia osób, ani przyjęć - zapewnił Popławski.

Według przewodniczącej podkomisji Doroty Niedzieli (PO) projekty mogą trafić do Sejmu w czerwcu, a pracę w parlamencie mogą przeciągnąć się do jesieni, co oznacza, że styczniowy termin rozpoczęcia działalności przez nową inspekcję jest mało prawdopodobny. Dodała, że wiele zapisów projektu "budzi kontrowersje".

- Dzisiaj widzę, ale na konferencji uzgodnieniowej w piątek nie wiadomo co się wydarzy. (...) Czym dłużej dyskutujemy, tym mniejsze są szansę dotrzymania terminu 1 stycznia 2018 r. - powiedział Popławski.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu